Bazı florlu polimerlerin sentezi ve yüzey kaplama özelliklerinin incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013-06-14

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada öncelikle glisidilmetakrilat (GMA), azobisizobütironitril (AIBN) ve benzoilperoksit (BPO) başlatıcısı kullanılarak radikalik polimerizasyon yöntemiyle polimerleştirilmiştir. Elde edilen PGMA?nın (poliglisidilmetakrilat) epoksit halkasına bazı florlü bileşiklerin (zonyl 7950, 2,2,2- trifloretanol, 1,1,1,3,3,3-hekzaflor-2-propanol, 1H,1H,2H,2H-perflordekanol) nükleofilik katılması gerçekleştirilmiştir. Elde edilen modifiye PGMA polimerlerinin 1H-NMR, FT-IR, TGA, EDX, GPC analizleri yapılarak yapıları aydınlatılmıştır. Polimerler, daldırma yöntemi ile paslanmaz çelik yüzey üzerine kaplanmıştır. Kaplama yapılan çeliklerin yüzey temas açıları ve yanmazlık özellikleri incelenmiştir. Ayrıca çalışmamızda GMA için epoksit üzerinden zonyl 7950 ile modifikasyon gerçekleştirilmiş ve kimyasal buhar biriktirme yöntemiyle (CVD) silikon wafer üzerine kaplaması yapılmıştır. Kaplanan modifiye GMA?nın 1H-NMR ve FT-IR analizleri ile yapıları aydınlatılmış ve temas açısı değeri ölçülmüştür.
In this study, primarily, glycidl methacrylate (GMA) is polymerized with the method radical polymerization by using azobisizobutyronitrile (AIBN) and benzoyl peroxide (BPO) initiators. Nucleophilic participitation of some fluorinated compounds (zonyl 7950, 2,2,2- trifloretanol, 1,1,1,3,3,3-hekzaflor-2-propanol, 1H,1H,2H,2H-perflordekanol) in obtained PGMA (poly glycidl methacrylate) epoxide ring is realised. It is determined the structures of 1H-NMR, FT-IR, TGA, EDX and GPC obtained and modified polymers of PGMA. Polymers are covered on stainless steel by immersion method. It is analyzed that the angles of contacted surface and nonflammability of the steel covered. However, the modification is realised with zonyl in terms of epoxide for GMA and it is covered on the silicon wafer by the method of vapor deposition. 1H-NMR, FT-IR analyses of the covered and modified GMA is illustrated and angle of the contact is measured.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

CVD, Florokarbon, GMA, Polimer, Fluorocarbon, Polymer

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Bakar, E. (2013). Bazı florlu polimerlerin sentezi ve yüzey kaplama özelliklerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.