Biyoetanol-benzin karışımlarının bazı yakıt özelliklerinin belirlenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008-10-24

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, buji ile ateşlemeli motorlarda, biyoetanol-benzin karışımlarının bazı yakıt özellikleri incelenmiştir. Yakıt özelliklerinden; yoğunluk, alt ısıl değer, su içeriği, karbon, hidrojen ve kükürt değerleri incelenmiştir. Yakıt olarak hacimce % 0, % 1, % 2, %3, % 4, % 5, % 10, % 15, % 20, % 30, % 40, % 50, % 60, % 70; % 80, % 85, % 100 biyoetanol içeren E1, E2, E3, E4, E5, E10, E15, E20, E30, E40, E50, E60, E70, E80, E85, E100 yakıtları kullanılmıştır. Yakıt özelliklerinden; yoğunluk, alt ısıl değer, su içeriği, karbon, hidrojen, kükürt arasındaki etkileşimler istatistiksel olarak incelenmiştir. Bulunan sonuçlara göre; yakıtların yoğunlukları biyoetanol miktarına bağlı olarak artmıştır. Biyoetanolün su tutma özelliğinden dolayı, yakıtların su içeriklerinde artış gözlemlenmiştir. Alt ısıl değerlerinde, en düşük değer E100 yakıtında ölçülmüştür ve E0'a göre E100 yakıtında alt ısıl değerin % 38,5 oranında azaldığı belirlenmiştir. En yüksek karbon değeri E5 yakıtında ölçülmüştür, yakıt karışımı içinde biyoetanol oranı arttıkça karbon değerinin düştüğü saptanmıştır. Yine biyoetanol oranı arttıkça yakıt karışımının kükürt miktarlarında artma olmuştur.
In this study, it was investigated some fuel features of bioethanol-gasoline mixture in the engines with sparking system. For its fuel features it was investigated such as density, low heating value, content of the water, carbon, hydrogen and sulphur in machine. As mixture fuel E0, E1, E2, E3, E4, E5, E10, E15, E20, E30, E40, E50, E60, E70, E80, E85, E100 which consist bioethanol in % 0-1-2-3-4-5-10-15-20-30-40-50-60-70-80-85-100 volume. It was investigated effect statistical for fuel features between density, low heating value, content of the water, carbon, hydrogen and sulphur. We have observed that the amount of the water in fuels has increased because of the future of bioethanol?s water capturing low heating value has calculated in at the fuel E100. For E0 in fuel E100 the heating value has decreased % 38,5. The highest carbon value calculated in fuel E5, this value has decreased when it has come to E100.The amount of sulphur has increased when it has come to E100.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Benzin-biyoetanol karışımları, Yakıt özellikleri, Yoğunluk, Alt ısıl değer, Su içeriği, Karbon, Hidrojen, Kükürt, Gasoline-bioethanol mixture, Fuel properties, Density, Low heating value, Content of the water, Carbon, Hydrogen, Sulphur

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Çelikten, H. (2008). Biyoetanol-benzin karışımlarının bazı yakıt özelliklerinin belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.