Hitit dini düşüncesinde kutsal mekanlar (M.Ö. 1650 - M.S. 1200)

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İnsanlar, tarih boyunca bazı mekânlara kutsallık atfederek bu mekânların kutsal olduklarını düşünmüşler ve ona göre davranmışlardır. Bu kutsal mekânlar inançtan inanca, toplumdan topluma aktarıla gelmiştir. M. Ö. II. binyılda Orta Anadolu merkezli büyük bir medeniyet kuran Hititler de kendilerinden önceki ve çağdaşları olan toplumlardan etkilenerek, dini inançlarında birçok kutsal olarak kabul edilebilecek mekânlar barındırmışlar ve bazılarına anıtsal eserler inşa etmişlerdir. Bu mekânlar, tanrıların evi olarak görülen tapınaklar, dağlar; yaşamsal öneme sahip olan su kaynakları ve akarsular; yeri geldiğinde tanrıları temsil eden tanrı heykellerinin bulunduğu yerler ile kendilerine özgü tanrıları olan kentler olmuştur. Bu mekânlar, Hitit dini hayatındaki ritüellerde ve özellikle dini bayramlarında oldukça önemli bir konumda olmuştur. Buralarda, tanrılar için ritüeller yapılmış ve tanrılar hoşnut edilerek onların desteğinin kesilmemesi sağlanmaya çalışılmıştır.
Some places are regarded as holy by mankind throughout the history and behaved in a respected manner for those holy places. This attribution to those holy places has been continued and transformed from one faith to another, from one society to another. The Hittites, emerged as a great civilisation in central Anatolia in the second millennium B.C. , affected by the other former and contempory societies and established many sacred places and erected many monumental structures. These sacred places built in various forms and emerged sometimes as temples as the houses of gods and goddesses, mountains, water resources and rivers as a survival value. These places sometimes regarded as city of God or the places in which the sculpture of the gods are located. These places are highly important for the Hittite rituals particularly their religious festivals. The rituals have been carried out for the honour of the gods and they tried to please them in order to to prevent interruption of their support

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Dini bayramlar, Religious festivals, Dini yapı, Religious structure, Kutsal yerler, Sacred places, Hititler, Hittites, Tapınaklar, Temples

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Turgut, M. (2013). Hitit dini düşüncesinde kutsal mekanlar (M.Ö. 1650 - M.S. 1200). Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.