Is there any association between serum iron and copper levels in hemadialysis patients?

Küçük Resim Yok

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Çalışmanın amacı, hemodiyaliz hastalarında serum demir (Fe), bakır (Cu) ve ferritin düzeylerindeki değişiklikleri tespit etmek ve ferritin düzeyleri ile elementler arasında bir ilişkinin olup olmadığını belirtmekti. Çalışmaya 2-16 yıldır diyalize giren (yaş ortalaması 50.2616.36) 47 hemodiyaliz hastası (hemodiyaliz grubu) ve 23 sağlıklı kişi (yaş ortalaması 39.52ill.54) (kontrol grubu) dâhil edildi. Hemodiyaliz grubunda kan numuneleri diyaliz öncesi ve sonrası alındı. Veriler, gruplar arasında serum Fe düzeyleri bakımından önemli bir fark bulunmadığını gösterdi. Ancak, diyaliz öncesi Cu düzeyleri ve de diyaliz öncesi ve sonrası ferritin düzeyleri kontrol grubuna göre daha yüksekti (sırasıyla p0.05, p0.001). Diyaliz öncesi ferritin-Fe (r 0.373, p0.05) ve Fe-Cu (r 0.410, p0.01) düzeyleri arasında önemli pozitif korelasyon bulundu. Bu çalışmadan elde edilen bulgular, serum Cu düzeylerindeki değişikliklerin hemodiyaliz hastalarında önemli olabileceğini düşündürmektedir. Bununla birlikte, Cu ve Fe arasındaki korelasyon bu elementler arasında bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Fe ile Cu arasındaki ilişkinin aydınlanması için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.
The aim of the present study was to determine changing in serum iron (Fe), copper (Cu) and ferritin levels in hemodialysis patients and to indicate whether there were any correlations between elements and ferritin levels. The study was carried out on 47 hemodialysis patient with the mean age 50.26±16.36 yr who were dialyzed with a range of 2-16 years. This group called as "Hemodialysis group". Blood samples were taken before (pre-hemodialysis) and after (post-hemodialysis) the hemodialysis session. "Control group" included 23 healthy volunteers with the mean age 39.52Ü1.54 yr. The findings demonstrated that there were no significant differences between the all groups according to data of serum Fe levels. However, serum Cu levels were higher in pre-hemodialysis than the control group (p<0.05) and serum ferritin levels were higher in group pre and post-hemodialysis than the control group (p<0.001). In pre-hemodialysis a significant positive correlations between ferritin and Fe (r0.373, p<0.05), Fe and Cu (r0.410, p<0.01) were determined. Findings obtained from the study deliberate that alterations in the levels of Cu may be important for the hemodialysis patients. In addition to correlation between Fe and Cu suggests that there is association between these elements. Further studies are necessary to clarify the association between Fe and Cu.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Genel ve Dahili Tıp

Kaynak

Gaziantep Tıp Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

15

Sayı

3

Künye