Manyetik rezonans görüntüleme yönteminde menisküs kaymasının eşlik eden diz patolojileri ile ilişkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Manyetik rezonans inceleme diz eklemi patolojilerinin tespitinde yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahiptir. Bu çalışmada MR görüntüleme ile menisküslerdeki dejenerasyon, yırtık tipi ve kayma ile effüzyon, kıkırdak hasarı ve ÖÇB patolojileri arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık. 2009-2010 tarihleri arasında MR ünitemizde diz görüntülemesi yapılmış 160 hastanın 183 dizi çalışmaya dahil edildi. Hastalar belirlenen tarih aralığındaki geriye dönük kayıtlar taranarak 40 dejenerasyon,40 horizontal oblik yırtık, 50 kökte radyal yırtık, 40 komplek yırtık ve 14 diskoid menisküs hastası tespit edildi. Proton dansite + T2A turbo spin-eko sagital, T2-A turbo spin-eko yağ baskılı koronal, Proton ağırlıklı turbo spin-eko koronal, Poton ağırlıklı turbo spin-eko yağ baskılı transvers kesitler elde edildi. Dizlerin effüzyon, kıkırdak hasarı ve ÖÇB patolojileri, menisküs dejenerasyonu, diskoid konfigürasyon ve yırtık tipleri değerlendirildi. Medial ve lateral menisküsün tibial platodan kayma miktarları proton ağırlıklı koronal imajlarda ölçüldü. Kıkırdak hasarının medial menisküs KRY ile ilişkili olduğu görüldü. Lateral menisküs dejenerasyonun da kondromalazi ile ilişkisi tespit edildi. Medial menisküs dejenerasyon varlığı effüzyonun yokluğu ile anlamlı ilişkiliydi. ÖÇB rüptürü medial menisküsün kompleks yırtığına sıklıkla eşlik etmekteydi. ÖÇB dejenerasyonu ise medial menisküsün KRY'si ile daha çok birlikte idi. Medial menisküs KRY grubundaki kayma miktarı normal, dejenere, HO'li menisküslere göre anlamlı düzeyde farklıydı. MM kompleks yırtığındaki MM kayma miktarı ise normal ve dejenere menisküsler ile istatistiksel olarak anlamlı fark göstermekte idi. MM HO yırtığı da tek başına MM dejenerasyonundan kayma miktarı açısından anlamlı farklılık göstermekte idi. MM kayma miktarı ile yırtık tiplerinin tespitine yardımcı bir cut-off noktası arandı ve eski çalışmalar ile uyumlu olarak 3 mm'nin major ve minör ekstrüzyonu ayırmada kullanılabileceği görüldü. 3 mm ve üzeri MM kaymalarında daha çok KRY ve kompleks yırtık görülürken 3 mm'nin altı MM kaymalarında menisküs dejenerasyonu ve HO yıtrık daha sık bulunmaktaydı. Medial menisküs kayması medial menisküs yıtrık tipleri ile ilişkili olarak görülmüştür. Ekstrüzyon ölçümünün rutin diz incelemelerinde alışkanlık haline getirilmesi kompleks yıttık ve özellikle tespiti zor olan KRY'nin yanlış negatif tanısını azaltacağı düşünülmektedir. Özellikle erken dönem tedavilerinde yeni ameliyat teknikleri ile yüz güldürücü sonuçlar alınabilen KRY'nin tespitinde MM kayma miktarının önemli bir yardımcı rol oynayacağı düşünülmektedir.
Magnetic Resonance Imaging has a high sensitivity and specificity in diagnosing knee pathologies. In this study we aimed to search the relation between meniscus degeneration, meniscal tear type, extrusion and effusion, chondromalsia and anterior cruciate ligament pathologies on MRI. A hundred eighty three knees of 160 patients who underwent to knee MRI in our department between 2009 and 2010 are included to this study. By retrospective file searches 40 degeneration, 40 horizontal oblique, 50 radial tear at the root, 40 complex tear and 14 discoid meniscus knees are found. Proton density + T2W turbo spin-echo saggital, T2-W turbo spin-echo fat saturated coronal, Proton density turbo spin-echo coronal, Poton density turbo spin-echo fat saturated transvers images are obtained. Effusion, meniscus degeneration, meniscal tear type, extrusion and chondromalsia and anterior cruciate ligament pathologies are evaluated on these images. Extrusion distance of medial and lateral menisci in corresponce to the tibial plate is measured on the coronal proton density image. It is seen that chondromalasia is related to the radial tear at the root. There is also a relation between the lateral meniscus degeneration and chondromalasia. Degeneration of the medial meniscus is related with the absence of effusion. Anterior cruciate ligament rupture is shown to be accompanying complex tear of the medial meniscus. On the other hand anterior cruciate ligament degeneration is more frequently seen with the radial tear at the root of the medial meniscus. There is a statistical significance between the extrusions of the radial tear at the root and normal knees, degenerated knees and knees with horizontal oblique tears. There is also a statistical significance between the complex tear and normal and degenerated knees. Horizontal oblique tear group has more extrusion than the degeneration group. A cut-off point of extrusion to estimate the tear types are searched and 3 mm is fond to be a landmark to differentiate the major and minor extrusions. Extrusion beyond 3 mm is more commonly fond at the radial tear at the root and complex tear whereas extrusions less than 3 mm is more frequently seen at patients with horizontal oblique tears and degenerated medial meniscus. Medial meniscus extrusion is found to be related to the medial meniscus tear types. We think that measuring medial meniscus extrusion will decrease the false negative diagnosis of radial tear at the root and complex tear. Radial tear at the root which can has very promising outcomes with early treatment can be diagnosed more easily with the measurement of medial meniscus extrusion distance.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Artroskopi, Arthroscopy, Diz, Knee, Diz eklemi, Knee joint, Manyetik rezonans görüntüleme, Magnetic resonance imaging, Menisküs, Meniscus

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Karabekmez, L. G. (2010). Manyetik rezonans görüntüleme yönteminde menisküs kaymasının eşlik eden diz patolojileri ile ilişkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya.