Toprak işlemeli ve işlemesiz uygulamaların ikinci ürün sorgumun (Sorghum ssp.) verim ve kalitesine etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırma, 2008 yılı Temmuz-Ekim ayları arasında tahıl hasadından sonra sulu şartlarda ikinci ürün olarak silajlık sorgum (Rox), sorgum x sudan otu (Bovital) ve süpürge darısı (Popülasyon) çeşitleriyle toprak işlemeli ve işlemesiz uygulamaların ikinci ürün sorgumun (Sorghum ssp.) verim ve kalitesine etkisi belirlemek amacıyla, Konya Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü deneme tarlasında `Tesadüf Bloklarında Bölünmüş Parseller Deneme Deseninde' üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre, Bitki Boyu, Kuru Madde Verimi, Bitkide ADF (Asit Deterjan Fiber) Oranı ve Bitkide NDF (Nötral Deterjant Fiber) Oranı istatistiki olarak önemli bulunmuştur. Araştırmada en yüksek değerler bitki boyunda 104.33 cm ile sorgum sudan otu (Bovital) çeşidinde toprak işlemesiz uygulama ile süpürge darısı (Popülasyon) çeşidinde toprak işlemeli uygulamada bulunmuştur.Toprak işlemeli uygulamada bitkide ADF ( Asit Deterjan Fiber) Oranı % 39.9 ve bitkide NDF (Nötral Deterjant Fiber) Oranı %73.7 ile sorgum sudan otu (Bovital) çeşidinde en yüksek bulunmuştur. Sonuç olarak en yüksek kuru madde verimi hem toprak işlemeli uygulamalarda hem de toprak işlemesiz uygulamalarda sorgum x sudan Otu melezinde bulunmuştur (Bovital: 1544.8 kg/da).
This research was carried out with the determine to effect of tillage and non-tillage on yield and quality of sorghum in irrigated conditions as second crop after cereals (wheath). The experiment was arranged in the `Split Plots on Randomized Complete Block? experimental design with three replications and conducted at the Soil And Water Resources Research İnstitute, Konya. İn this study, broomcorn, sorghum and sorghum x sudan grass were used as experiment material. According to the results of research, statically significant differences were plant heigh, dry matter yields, neutral detergent fiber (NDF), rates per plant and asit detergent fiber (ADF) rates per plant. The highest plant height (104.33) was the some as sorghum x sudan grass (Bovital and non-tillage) and broomcorn (Popilation and tillage ). The highest asit detergent fiber (ADF: %39.9) and neutral detergent fiber (NDF:%73.7) were tillage in sorghum x sudan grass. The higest dry matter yield was obtained from sorghum x sudan grass (Bovital: average 1544.8 kg/da).

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Silajlık sorgum, Süpürge darısı, Sorghum, Broomcorn

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Tuğay, M. (2009). Toprak işlemeli ve işlemesiz uygulamaların ikinci ürün sorgumun (Sorghum ssp.) verim ve kalitesine etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.