Konya ekolojik şartlarında yetiştirilen Meryemana (Silybum marianum (L.) gaertner) bitkisinin tohumlarındaki silimarin ve sabit yağ bileşenlerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma

dc.contributor.advisorKan, Yüksel
dc.contributor.authorÇelik, Sadiye Ayşe
dc.date.accessioned2018-01-19T11:27:23Z
dc.date.available2018-01-19T11:27:23Z
dc.date.issued2009
dc.departmentEnstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu araştırma 2008 yılında Konya ekolojik şartlarında farklı organik gübre (koyun gübresi) dozlarında yetiştirilen Meryemana Dikeninin verim ve kalite özelliklerini tespit etmek amacıyla kurulmuştur. Deneme Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde, kalite analizleri ise Tıbbi ve Aromatik Bitkiler laboratuvarlarında yürütülmüştür. Çalışmada üç farklı gübre uygulaması yapılmış ve deneme tesadüf bloklarında bölünen parseller deneme deseninde üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. Organik gübre olarak koyun gübresi (0, 500 ve 1500 kg/da) kullanılmıştır. Çalışmada bitki boyu (cm), dal sayısı (adet/bitki), bitki başına yaş herba verimi (g/bitki), yaş herba verimi (kg/da), bitki başına drog herba verimi(g/bitki), drog herba verimi (kg/da), çiçek tablası sayısı (adet/bitki), bitki başına tohum verimi (g/bitki), tohum verimi (kg/da), sabit yağ verimi (%), sabit yağ bileşenleri ve yaprak, çiçek ve tohumdaki flavonoit (silimarin) miktarı (%) gibi karakterler incelenmiştir. Bitki boyu 75.73 - 118.66 cm, dal sayısı 5.06 - 21.33 adet/bitki, çiçek tablası sayısı 28.53 ? 55.40 adet/bitki, bitki başına herba verimi 382.66 - 657.53 gr/bitki, herba verimi 1728.33 ? 4110.53kg/da, bitki başına drog herba verimi 39.33 ? 107.53 gram/bitki, drog herba verimleri 303.00 ? 647.73 kg/da, bitki başına tohum verimi 16.53 - 31.00 gr/bitki, tohum verimi 72.26 - 148,73 kg/da, sabit yağ verimleri %20.2 - 27.7 ve silimarin miktarları % 1.1 ? 3.1 arasında değişim göstermiştir. Bitkinin diğer organlarında (çiçek, yaprak) yapılan silimarin miktar tayinlerinde, silimarin içeriğine rastlanmamıştır. Bu araştırma sonuçlarına göre; Meryemana Dikeninin yüksek silimarin miktarı, yüksek drog ve sabit yağ verimi Konya ekolojik koşullarında 1500kg/da organik gübrenin uygulaması ile Konya popülasyonundan elde edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThis research (2008) has been conducted in Medicinal - Aromatic Plants laboratory and Medicinal and Aromatic plants Experimental Farm of Field Crops Department,Agriculture Faculty, Selcuk Universty to determine the effect on yıeld and quality some characters of organic fertilizers applied at the different doses on milk thistle (S.marianum) grown under Konya ecolojical conditions. Experiment was designed in randomized complete plot the divided parcels design with three replications. It were applied at the three different doses sheep manure as organic fertilizer (0, 500, ve 1500kg/da) . In this study; plant height, branch number,per plant seed yield, seed yield , per plant fresh herba yield, fresh herba yield, per plant drug herba yield, drug herba yield , per plant flower, rate of crude oil yield, composition of oil and flavonoid (silymarine) were examined. According to results of this research; plant height, branch number, per plant seed yield, seed yield, per plant fresh herba yield, fresh herba yield, per plant drug herba yield, drug herba yield, per plant flower, rate of crude oil yield, composition of oil and flavonoid (silymarine) varied between boyu 75.73 - 118.66 cm, 5.06 - 21.33 pieces/per plant, 16.53 - 31.00 gr/plant, 72.26 - 148,73 kg/da, 382.66 - 657.53 gr/plant, 1728.33 ? 4110.53kg/da, 39.33 ? 107.53 gr/plant, 303.00 ? 647.73 kg/da, 28.53 ? 55.40 pieces/per plant, %20.2 - 27.7 and % 1.1 ? 3.1, respectively. According to the results of this research; high silymarine yield, crude oil yield, fatty acid composition and drug of Milk thistle (S. marianum) grown in Konya ecological conditions were obtained from 1500 kg/da applied organic fertilizer and population of Konya.en_US
dc.identifier.citationÇelik, S. A. (2009). Konya ekolojik şartlarında yetiştirilen Meryemana (Silybum marianum (L.) gaertner) bitkisinin tohumlarındaki silimarin ve sabit yağ bileşenlerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/7929
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectSilibinen_US
dc.subjectSilybinen_US
dc.subjectMeryemana Dikenien_US
dc.subjectMilk Thistleen_US
dc.titleKonya ekolojik şartlarında yetiştirilen Meryemana (Silybum marianum (L.) gaertner) bitkisinin tohumlarındaki silimarin ve sabit yağ bileşenlerinin belirlenmesi üzerine bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeA study on determination of effect seed oil compositions and silimarin yield from seeds of Silybum marianum (L.) gaertner cultivated in Konya ecological conditionen_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
237513_removed.pdf
Boyut:
2.25 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Sadiye Ayşe Çelik
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.51 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: