M. Ö. III.-II. Binde Mezopotamya ve Anadolu'da deniz ticareti ve gemicilik

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Eskiçağ Mezopotamya'sı ve Anadolu'su arasında, hammadelerin, mamul malların, buluşların, fikirlerin, yeni teknolojilerin aktarımının yapıldığı deniz ticareti olgusu mevcuttu. Bu deniz ticaretinin rotası doğu-batı istikametindeydi ve Ortadoğu limanlarından çıkan gemiler, Anadolu'nun güney kıyılarını takip ederek, Antalya İli Kaş İlçesi'nin güneydoğusundaki Uluburun mevkiini aşıyor ve Anadolu'nun güneybatısından Ege Denizi'ne ulaşıyorlardı. Seyir esnasında genelde kıyı şeridi takip edildiğinden, rota üzerindeki sığlıklar, gemiler için büyük tehlike oluşturmaktaydı. Bu rota üzerinde seyir ederken Kaş İlçesi civarında batmış olan ve İ. Ö. 1300 yılına tarihlenen Uluburun Batığı, arkeoloji dünyasına Geç Tunç Çağı'na ait en büyük ve en zengin hammadde ve malzemeyi kazandırmıştır. Gemi kargosundaki bazı son derece değerli malzemeden anlaşıldığı üzere, deniz ulaştırması saraylar arasındaki diplomatik hediyelerin taşınması amacıyla da kullanılmıştır. Gemideki tonlarca ağırlıktaki hammadde ve diğer yük, bizlere dönemdeki deniz ticaretinin çapının büyüklüğünü göstermektedir. Bundan dolayıdır ki, Hititler'in en mühim devlet poltikalarından biri denizlere inme hedefi olmuştur.
There had been a maritime traffic that used to transport raw materials, product materials, inventions, ideas, new technologies between Mesopotamia and Anatolia in Ancient times. This maritime traffic?s course?s direction was from east to west and the ships that had been moving out from The Middle East?s harbours, had been passing The Uluburun location that is in the southeast of Antalya Province?s borough Kaş, and then they had been reaching Aegean Sea from Anatolia?s southwest, by following the south shores of Anatolia. The shallows through the course had been having big dangers for ships because ships had usually been following the shores, during the progress. The Uluburun Shipwreck that dated at 1300 B. C. , while had been progressing on this course had run aground near Kaş borough, thus caused to archeology world earning the greatest and the richest raw materials and product materials which are dated at Late Bronze Age. İt?s understood from some of the very valuable materials of ship?s load that; maritime traffic had been fulfilling the diplomatic gifts transporting between palaces. Tons of raw materials and the other loads of the ship shows us the maritime traffic?s large-scaleness at that age. That?s why, one of the very important political targets of Hittites was reaching to coasts.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Hittites, Hititler, Ships, Gemiler, Marine traffic, Deniz trafiği, Anatolia, Anadolu, Mezopotamya, Mesopotamia, Su altı kazıları, Underwater excavations, Tapınaklar, Temples

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Akarsu, B. M. (2008). M. Ö. III.-II. Binde Mezopotamya ve Anadolu'da deniz ticareti ve gemicilik. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.