Tavşan modelinde vaskülarize olmayan total metatarsofalangeal eklem kompozit greft transferi ile artroplasti

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Elin fonksiyonlarını gerçekleştirmedeki en hareketli parçası olan eklemlerin bütünlüğünün bozulduğu tümör, travma veya romatoid artrit gibi sistemik hastalıklar sonrası tedavide hareket kabiliyetinin korunması çok önemlidir. Bu çalışmada amaç tavşan V. metatarsofalangeal eklem modelinde vaskülarize olmayan total kompozit greft transferi ile canlı ve hareketli eklem sağlanabileceğini göstermektir. Çalışmada 20 adet New Zeland cinsi erkek tavşan kullanıldı. Biri kontrol olmak üzere 4 adet grup oluşturuldu. Deneklerin V. metatarsofalangeal eklemleri eklem kapsülüne dokunulmadan proksimalde ve distalde 5 mm.lik kemik segmentler bırakılarak alındı ve birbirlerinin yerine titanyum mikroplak ve mikrovida ile rijid fiksasyon yapıldı. Transfer edilen eklemlerin 2., 4. ve 6. haftalarda hareket kabiliyeti, Teknesyum-99m metildifosfanat sintigrafisi ve histopatolojik inceleme ile kıkırdak ve kemik canlılığı değerlendirildi. Hareket kabiliyeti değerlendirilmesinde, hem ekstensiyon hem de fleksiyon için ameliyat grupları kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu (p>0.05). Sintigrafik incelemede tüm gruplar için ortalama canlı greft oranı % 90 olarak bulundu. Histolojik skorlama ile 2. haftadaki greft grubu haricindeki gruplar ile kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmedi (p<0.05). Sonuç olarak, transfer edilen eklemin canlılığını yüksek oranda koruduğu, kıkırdağın yapısının hyalin tipte ve hareket için yeterli düzeyde kalınlığa sahip olduğu sintigrafik ve histopatolojik olarak normal işlevsel eklem özellikleri gösterdiği tespit edildi. Bu bulguları ile vaskülarize olmayan total kompozit eklem greft transferi ile artroplasti diğer tedavi seçeneklerine iyi bir alternatif olabilir.
The joints are the most valuable part of the hand for normal function. Avoiding range of motion is very important in treatment after the joint cartilage loss due to tumor, trauma or systemic disease like romatiod arthritis. The aim of this study is to demonstrate viable and mobile joint with non-vascularised 5th metatarsophalangeal total composite joint graft transfer in rabbit model. In this study, the 5th metatarsophalangeal joints have been taken with 5 mm. bone segment proximal and distal part of the joint avoiding joint capsule intact for each rabbit and the grafts were placed to the opposite side of the same areawith rijid fixation using microplate and microscrew. Technetium-99m metildiphosphanate scintigraphy and histopathologic examination were used for evaluation of viability and range of motion on the transferred joint grafts in 2th, 4th and 6th weeks after the operation. Extension and flexion degrees of operation groups significantly lower than control group were found in evaluation of range of motion (p>0.05). In scintigraphic examination, mean viable graft value was 90% percent in all operation groups. In the histologic grading analysis, there was not any statistical difference between control and graft group except 2th week group (p<0.05). In conclusion, we have showed that the joint which was transferred non-vascularised, had high viability rate, hyaline type cartilage and enough thickness for movement as similiar characteristicnormal functional joint with scintigraphic and histopathologic exanmination. Arthroplasty with non-vascularised total composite joint transfer will be a good alternative to the other treatment options.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Artroplasti, Kompozit greft, Total eklem transferi, Total joint transfer, Composite graft, Arthroplasty

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Beydeş, T. (2008). Tavşan modelinde vaskülarize olmayan total metatarsofalangeal eklem kompozit greft transferi ile artroplasti. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya.