Çalışanların Örgüt Kültürünü Algılamalarına Yönelik Ampirik Bir Çalışma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Yöneticilik ve örgüt kültürü, işletmelerde faaliyet süreçlerinin oluşturulması, yönetimi ve değiştirilmesinin belli başlı belirleyicileridir. Yöneticilik örgütlerde, çalışanların yönetilmesini, örgüt kültürü de yönlendirilmesini ve kontrolünü sağlamaktadır. Yöneticilik ve örgüt kültürü örgüt düzeyinde birbirlerini tamamlayıcı olmaları yönüyle büyük öneme sahiptirler. Sağlık hizmetlerinin en önemli alt sistemlerinden birisi olan hastanelerin yönetimi zor ve karmaşıktır. Bu nedenle, örgüt kültürünün hastanelerde oluşturulması ve yöneticinin de hastanede nasıl bir örgütsel kültür oluşturmak istediği, nasıl bir örgütsel kültüre sahip olmak istendiği, örgüt kültürüne hastanenin hangi kademesinden nasıl başlanabileceği gibi sorulara cevap bulmaları gerekmektedir. Çünkü yöneticinin hastanenin başarıya ulaşmasında hizmetin sunumunda görevli personelin sahip olduğu ve örgütte paylaştığı tutum, değer ve davranışlardan oluşan örgütsel kültürü bilmeleri gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hastanesi’nde görev yapan personelin örgüt kültürünü ve hastane yöneticilerinin örgüt kültürü oluşturmadaki etkinliklerini belirlemeye yöneliktir.
Management and organization culture are determinant factors which are determine the process time of an organization, its management and its changing. While management provides managing of the staff in an organization, organizational culture provides controling and directing of the staff. Management and organizational culture have great importance which are completing each other for any organization. Management of the hospitals which are basic sub-systems of health sector is difficult and complex. For that reason, it is esential to answer such questions, building an organizational culture in hospitals, which organizational structure is required for management of the hospital, at which stage does these culture starts etc. Because, in order to achieve an hospital, manager of the hospital must know organizational culture which is formed by behavior of servicing staff, their shares, and their rights. The aim of this study is determining effectiveness of staff and managers who work in Afyon Kocatepe University (AKÜ) Hospital on construction of personal organizational culture and organizational culture.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Örgüt kültürü, yöneticilik, Organizational culture, management

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

20

Künye

Karahan, A., (2008). Çalışanların Örgüt Kültürünü Algılamalarına Yönelik Ampirik Bir Çalışma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 457-478.