Metabolik sendromlu hastalarda ve sağlıklı bireylerde oksidatif stresin araştırılması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Metabolik sendromda ve sağlıklı bireylerde 8-izoprostan ve koenzimQ10 düzeylerini saptayıp; bu parametrelerin birbirleri ile ve metabolik sendrom tanı kriterleri ile ilişkileri olup olmadığını ortaya koymayı amaçladığımız çalışmamız 30 metabolik sendrom hastası ile 20 sağlıklı kontrol üzerinde gerçekleştirilmiştir. Hasta ve kontrol gruplarının VKİ, bel çevresi, kalça çevresi, sistolik ve diastolik kan basıncı ölçümleri ile serum glukoz, lipid, insülin, HbA1c, 8-izoprostan ve koenzimQ10 düzeyleri, HOMA-IR indeksleri belirlenmiştir. Metabolik sendromda 8-izoprostan düzeyleri sağlıklı bireylerden anlamlı olarak yüksek bulunmuştur, ancak koenzimQ10 düzeyleri açısından gruplar arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. 8-izoprostan düzeyleri hem hipertansiyon hem de viseral yağlanma ile ilişkili gibi görünmektedir. Metabolik sendromdaki artmış oksidatif stresin mekanizmasını aydınlatmaya yönelik ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.
We aimed to determine 8-isoprostan and coenzyme Q10 levels in patients with metabolic syndrome and healthy individuals and demonstrate whether there were relations between these parameters and metabolic syndrome criteria. Our study was performed on 30 patients with metabolic syndrome and 20 healthy individuals. BMI, wrist and hip circumferences, systolic and diastolic blood pressures and serum glucose, lipid, insulin, HbA1c, 8-isoprostan and coenzyme Q10 levels and HOMA-IR indexes of subjects in both groups were determined. 8-isoprostane levels were significantly increased in metabolic syndrome compared to healthy individuals, however there was no significant difference between groups for coenzyme Q10 levels. 8-isoprostan levels seem to be related to both hypertension and visceral obesity which are components of metabolic syndrome. Further investigations are needed to clarify the mechanism of increased oxidative stress in metabolic syndrome

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Metabolik hastalıklar, Metabolic diseases

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Ercan, H. (2009). Metabolik sendromlu hastalarda ve sağlıklı bireylerde oksidatif stresin araştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.