Kreatin yüklemesinin sporcuların izokinetik performansına etkisi

dc.contributor.authorŞirin, Erkan Faruk
dc.contributor.authorYalçın, Suzan
dc.date.accessioned2020-03-26T17:37:35Z
dc.date.available2020-03-26T17:37:35Z
dc.date.issued2009
dc.departmentSelçuk Üniversitesien_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı ergojenik yardımcı olarak kullanılan kreatin monohidrat’ın (CrH2O) uzun süreli (6 hafta) yüklemenin sporcu performansına (izokinetik güç ölçümünde toplam iş üretimi) etkisinin belirlenmesidir. Araştırmaya yaşları 20-27 arasında değişen 38 kişi katılmıştır. Araştırmaya katılan denekler aktif spor yapan sporculardan seçilmiştir. Araştırma bulgularına göre; izokinetik egzersizde kreatin grubunda tüm denekler için tüm setlerde yüklemeden sonra toplam iş üretimi arttı. Birinci ve beşinci setlerde yükleme öncesi ve sonrası değerler arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Kreatin grubunda yükleme öncesi (Yönc)’nden 15. güne göre değişimde bütün setlerde istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Aynı şekilde yükleme öncesinden 50. güne göre değişimde ise istatistiksel olarak önemli bir fark tespit edilmemiştir. Plasebo grubu yükleme öncesi ve sonrasında her 5 sette, toplam iş üretim değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. Plasebo grubunda yükleme öncesi (Yönc)’nden 15. güne göre değişimde bütün setlerde istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. Aynı şekilde yükleme öncesinden 50. güne göre değişimde ise istatistiksel olarak önemli bir fark tespit edilmemiştir. Araştırmanın göze çarpan bulgularında biri, uzun süreli (50 gün) kreatin yüklemenin, maksimal istemli diz ekstansiyonu sırasında kas total iş üretimi değerlerine etkisi olmamıştır fakat yükleme öncesinden 15. güne göre değişimde anlamlı gelişmeler görülmüştür. Bu da total iş üretiminde, uzun süreli yüklemeler yerine iki haftalık yüklemelerin daha olumlu sonuçlar verdiği sonucunu ortaya çıkarmıştır.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to find the effects of Creatin Monohydrate (CrH2O) on athlete performance (isokinetic power measured as a total workout) used as an ergojenic aid in long-term (6 weeks) supplementation. There are 38 participants willing to join to the study. Their ages are between 20 and 27. All of them are choosed from active athletes. From the findings of this study; all the participants’ in the creatin group have increased the total workout production in all cycles of isokinetic exercise. The difference between the values in the first and fifth cycles, (both before and after loading) are statistically significant. In the creatin group the difference between before loading and 15th day values are statistically significant. But the difference between before loading and 50th day values does not have statistical difference. In placebo group, before and after values in all 5 cycles, there is no statistical difference between the total workout production values. There is also no statistical difference between the before loading and 15th day values. As the same there is no statistical difference between the before loading and the 50th day values. The most important finding in this study is that, there is no affect of long term creatin loading (50 days) on maximal voluntary knee extansion, as a total muscle workout values. But the change in values before loading day and 15th day are significantly improved. And so we understand that, for getting better results in total workout production, we better use two weeks period loading instead of long term loading.en_US
dc.identifier.endpage177en_US
dc.identifier.issn1307-6477en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage169en_US
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRBd01qSXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/23115
dc.identifier.volume3en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofNiğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectSpor Bilimlerien_US
dc.titleKreatin yüklemesinin sporcuların izokinetik performansına etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of creatine supplementation on athlete isokinetic performanceen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar