Sosyo-kültürel ve dini açılardan Moriskoların tarihi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010-11-30

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Müslümanlar’ın 711’de İber Yarımadasına ayak basmasıyla 1492’de Gırnata’nn düşüşü arasındaki süreçte bölge yüzde yüz olmasa da İslamlaştı. Zorlama olmadan yerli halk İslam’a geçti, geleneklerini, göreneklerini, giyim ve kuşamlarını bu yeni fatihlere göre yeniden düzenledi. Bu kültürel değişim uzun yıllar sürdü. Ancak İspanyolların “reconquista” ismini verdikleri yeniden fetih, kilisenin de desteği ile kanlı bir mücadeleye döndü ve tolerans yok edilerek Müslümanların ve Yahudilerin dinlerini değiştirmeleri ya da ülkeyi terk etmeleri istendi. Vatanlarını terk etmeyen ve Hıristiyan olduklarını ilan eden ancak gerçekte Müslüman pratiklerini devam ettirip bir sonraki nesle aktaran bu insanlara İspanyollar tarafından Morisko ismi verildi. Moriskolar yüzyıllar boyunca kendilerini gizlemeye çalıştılar. Ortaya çıkanlara korkunç cezalar verildi. Aradan gecen onca zamana rağmen halen İspanya’da Moriskolar varlıklarını sürdürmektedirler. Bu çalışmada Moriskoların tarihi sosyo-kültürel ve dini açılardan ele alınmıştır.
The Iberian Peninsula was Islamized in large scale if not hundred percent, starting with Muslims’ arrival to the region in 711, until the fall of Granada in 1942. The native community converted to Islam and organized their customs and traditions according to their new conquerors. This cultural transition took long years. However, with the support of the church to “reconquista” , what Spanish named the re-conquest, it turned into a bloody combat while Muslims and Jews were asked to convert to Christianity or leave the country without any tolerance. Those people who stayed and declared conversion to Christianity but in fact maintained their Muslim practices and conveyed their religion on the next generation were named Morisco by the Spanish. Moriscos tried to keep themselves discreet for centuries. Those that exposed were punished brutally. Despite all those years passed by, Moriscos still exist in Spain. In this study, Moriscos’ history is assessed in socio-cultural and religious aspects.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Moriskolar, Endülüs müslümanları, Moriscos, Andalusian muslims

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Gökalp, H. (2010). Sosyo-kültürel ve dini açılardan Moriskoların tarihi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.