El terlemesi cerrahisi (Endoskopik torakoskopik sempatektomi) sonrası horner sendromu-Olgu sunumu

dc.contributor.authorGedik, Şansal
dc.contributor.authorEkinci, Bengü Köktekir
dc.contributor.authorBakbak, Berker
dc.contributor.authorGüzel, Hüseyin
dc.contributor.authorSunam, Güven Sadi
dc.date.accessioned2020-03-26T18:23:13Z
dc.date.available2020-03-26T18:23:13Z
dc.date.issued2012
dc.departmentSelçuk Üniversitesien_US
dc.description.abstractYirmi bir yaşında bayan hasta polikliniğimize sağ göz kapağında düşüklük ve iki göz bebeği arasında büyüklük farkı nedeniyle başvurdu. Öz geçmişinde hastanın 5 ay önce el terlemesi nedeniyle aksilla bölgesinden operasyon geçirdiği ve bu şikayetlerinin operasyon sonrasında ortaya çıktığı öğrenildi. Yapılan oftalmolojik muayenesinde sağ gözde ptozis ve miyozis tespit edildi. %0,5 Apraklonidin ve % 10 kokain testleri uygulanarak hastaya Horner sendromu tanısı konulduen_US
dc.description.abstract21-year-old female patient was admitted to our outpatient clinic with the complaints of drooping of the right upper eyelid and asymmetry in pupillary size between the two eyes. Complete history revealed that her complaints had started after having a surgery in the axillary area for hyperhidrosis of both hands. During the ophthalmologic examination, we observed ptosis and myosis in the right eye. 0.5% apraclonidine and 10% cocaine tests were performed and the patient was diagnosed as Horner syndrome.en_US
dc.identifier.endpage74en_US
dc.identifier.issn1300-0659en_US
dc.identifier.issn2147-2661en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage72en_US
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRReE1qa3lNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/27595
dc.identifier.volume42en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofTürk Oftalmoloji Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectGöz Hastalıklarıen_US
dc.titleEl terlemesi cerrahisi (Endoskopik torakoskopik sempatektomi) sonrası horner sendromu-Olgu sunumuen_US
dc.title.alternativeHorner syndrome after surgery for hyperhydrosis of the hands (Endoscopic thoracoscopic sympathectomy)en_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar