Okul öncesi eğitim kurumlarında anne baba eğitimine ilişkin veli, öğretmen ve yönetici görüşleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010-06-21

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmanın amacı, çocukları okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim gören velilerin ve okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen ve yöneticilerin anne-baba eğitimine ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Bu çalışmada, nitel araştırma yaklaşımı doğrultusunda olgubilim deseninden yararlanılmış, amaçlı örnekleme yöntemlerinden maximum çeşitlilik örneklemesine uygun olarak belirlenen 16 okul öncesi eğitim kurumunda çocukları eğitim gören 32 veli, bu kurumlarda görev yapan 16 öğretmen ve 15 yöneticiyle yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılarak görüşülmüştür. Araştırma sonucunda: 1. Veli, öğretmen ve yöneticilerin anne-baba eğitimini bazı farklılıklar dışında benzer şekilde tanımladıkları ve yaptıkları tanımların alanyazındaki anne-baba eğitimi tanımlarıyla hemen hemen örtüştüğü, 2. Veli, öğretmen ve yöneticilerin hepsinin anne-baba eğitimini gerekli gördüğü ancak yarısından fazlasının okullarda düzenlenen anne-baba eğitimi ile ilgili çalışmaları yetersiz bulduğu, 3. Velilerin, öğretmen ve yöneticilerden anne-baba eğitimiyle ilgili kurs ve seminerler düzenlenmesini, velilerin çalışmalara katılımlarının sağlanmasını ve öğretmen ve yöneticilerin velilerle iletişim içinde olmalarını bekledikleri, 4. Öğretmen ve yöneticilerin, velilerden yapılan çalışmalara katılmalarını, çocuk eğitimi konusunda kendilerini geliştirmelerini ve öğrendiklerini uygulamalarını bekledikleri belirlenmiştir.
The purpose of this study is identifying the views and expectations of parents whose children are attending to pre-school educational institutions, teachers and administrators working in such institutions on the parent education. Being determined in compliance with maximum variation sampling among purposeful sampling methods, 32 voluntary parents whose children were studying in 16 pre-school educational institutions, 16 teachers and 15 administrators working in pre-school educational institutions were interviewed using semi-structured interview forms to get in-depth and rich data in the study. At the end of the study, the following conclusions were reached: 1. It was seen that the parents, teachers and administrators, except some several differences, defined parent education in a similar way and these definitions more or less complied with the definitions of parent education existing in the literature. 2. It was observed that more than the parents, teachers and administrators were agree with parent education as vital all together, however half of them find the activities insufficient provided in pre-school educational institutions. 3. It was seen that parents expected that trainings and seminars should be organised by teachers and administrators, attendence of the parents to the activities should be provided and teachers and administrators should continually comminicate with parents. 4. It was discovered that teachers and administrators looked forward that parents should attend to the activities, improve themselves in child education and carry out what they have learnt.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Teachers, Öğretmenler, Teachers opinions, Öğretmen görüşleri, Managers, Yöneticiler, Preschool education, Okul öncesi eğitim, Parents education, Anne-baba eğitimi

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Parlayıcı, H. (2010). Okul öncesi eğitim kurumlarında anne baba eğitimine ilişkin veli, öğretmen ve yönetici görüşleri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.