Atypical presentation of herpes zoster infection following fludarabine treatment for chronic lymphocytic leukemia: a case report

Küçük Resim Yok

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Herpes zoster (zona), varisella zoster virüsünün neden olduğu akut veziküler erüpsiyon ile seyreden bir infeksiyondur. Dermatomal dağılımla sınırlı, tek taraflı ve ağrılı döküntülerle karakterizedir. 49 yaşında, Kafkasyalı, erkek hastada kronik lenfositik lösemi nedeni ile fludarabin tedavisi alırken karının sağ tarafında ağrılı veziküller oluştu. Nötropenik olan hastaya anamnez ve izik muayene ile zona tanısı kondu ve asiklovir tedavisi başlandı. Tedavinin 3. gününde hastanın yüz ve kafa derisi dahil tüm vücüdunda yaygın eritematöz veziküller gelişti. Tzanck testi ile varisella zoster olduğu gösterildi. Asiklovir tedavisine rağmen hastanın akciğerinde diffüz infiltrasyon izlendi, hipertermi ve dispne meydana geldi. Toraks tomoğrafisi pnömoni ile uyumlu idi. Hastanın hipertermisi teikoplanin, meronepem ve intravenöz immünglobuline cevap vermedi. Hasta öldü.
Herpes zoster (zona) is an infection with acute vesicular eruption due to the varicella zoster virus. A painful skin rash characterizes herpes zoster, with dermatomal distribution in a limited area on one side of the body. A 49-year-old Caucasian male with chronic lymphocytic leukemia presented with sudden onset of painful vesicles on the right abdomen. He was receiving fludarabine for the treatment of Chronic lymphocytic leukemia. The patient was neutropenic and diagnosed as zona zoster based on history and physical examination; acyclovir treatment was initiated. After 3 days of the treatment he developed florid disseminated erythematous vesicles over his entire body, including the face and scalp. Tzanck smear showed varicella zoster. Despite acyclovir treatment diffuse infiltration was observed in the lungs of the patient, with hyperthermia and dyspnea. Pneumonia was consisted with thoracic computed tomography. The patient’s hyperthermia did not respond to teikoplanin, meropenem and intravenous immunoglobulin. He died.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Genel ve Dahili Tıp

Kaynak

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

18

Sayı

4

Künye