Prevalence of Fasciola sp. infection in ruminants

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Araştırmanın amacı farklı tür ve yaşta bulunan ruminantlarda faklı mevsimlerde Fasciola sp. enfeksiyonunun prevalansını belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Gayta örnekleri Bangladeş’in Kishoregonj bölgesinde dört mevsim (kış, ilkbahar, yaz ve sonbahar) süresince toplandı. Hayvanlar tür ve yaşlarına (<2 yıl ve >2 yıl) ayrıldı. Natif ve sedimentasyon teknikleri kullanı- larak yumurtalar belirlendi. Bulgular: 6220 ruminantın 2319 adetinin Fasciola sp. ile enfekte (%37) olduğu belirlendi. Enfeksiyon oranı mandalarda (%44.49) sığırlar (%37.90) ve keçilerden (%32) yüksek belirlenirken, en az koyunlarda (%30.91) belirlendi. Enfeksiyon en fazla sonbahar (%47.34) en az yazın (%26.96) gözlendi (p<0.05). Fasciola sp. yaşlı hayvanlarda (%39.63) gençlerden (%33.95) daha fazla belirlendi. Öneri: Araştırma sonucu ruminantlarda hastalığın kontrol edilmesine ve sanitasyon programına ihtiyaç olduğunu göstermektedir.
Aim: The objective of the study was to determine the prevalence of Fasciola sp. infection in ruminants of different species, age groups and in seasons. Materials and Methods: Faecal samples were collected during four seasons (winter, spring, summer and autumn) from Kishoregonj district of Bangladesh. Animals were divided into species and ages (<2 years and >2 years). Native and sedimentation techniques were used to determine the eggs. Results: Out of the 6220 ruminants, 2319 were infected (37%) with Fasciola sp. The infection rate was highest in buffaloes (44.49%) then cattle (37.90%), goat (32%) and lowest was recorded in sheep (30.91%). Maximum rate of infection was recorded (p<0.05) in autumn (47.34%) and lowest rate was recorded in summer (26.96%). Fasciola sp. was observed higher in older animals (39.63%) than younger (33.95%). Conclusion: This result therefore calls for an improved disease control and adequate sanitation programme for ruminants.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Fasciola sp., prevalans, ruminant, prevalence

Kaynak

Eurasian Journal of Veterinary Sciences

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

27

Sayı

4

Künye

Mamun, M. A., Bhuiyan, M. J. U., Zinnah, M. A., Hassan, M. M., Atikuzzaman, M., Uddin, M. B., (2011). Prevalence of Fasciola sp. infection in ruminants. Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 27 (4), 241-244.