Doğal merada farklı gübre dozlarının etkileri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırma; 2008-2009 vejetasyon döneminde, Karaman İli Demiryurt Köyünde tabii bir merada, farklı azot ve fosfor dozları ile bunların kombinasyonlarından oluşan gübrelemenin botanik kompozisyon, botanik kompozisyonda ağırlığa göre bitki grupları oranları ile ot verimi ve kalitesi üzerine etkisinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Merada yapılan gübreleme araştırmasında 5 azot dozu (0, 2.5, 5.0, 7.5, 10.0 kg-N/da ) ve 3 fosfor dozu (0, 5, 10 kg-P2O5/da ) kombine edilerek uygulanmıştır.Araştırmamızda, merada bitki ile kaplı alan % 73.64, bitki ile kaplı alanda buğdaygiller % 57.25, baklagiller % 2.83 ve diğer familya bitkileri ise % 39.92 olarak tespit edilmiştir. Vejetasyon araştırmasında 12 familyadan 24 cinsin 31 türüne rastlanmıştır. Vejetasyondaki dominant bitki türünün yumrulu salkımotu (Poa bulbosa) olduğu saptanmıştır. İncelenen azot ve fosfor dozları meranın botanik kompozisyonu, ot verimi ve ot kalitesi üzerinde istatistiki olarak önemli farklılık oluşturmuştur. Aynı gübrelerin farklı dozları arasındaki istatistiksel değişim ve gübrelemenin ekonomik maliyeti göz önüne alındığında, araştırmanın sürdürüldüğü mera ve benzer ekolojik koşullara sahip meralarda 7.5 kg-N/da ve 5 kg-P2O5/da dozları tavsiye edilebilir bulunmuştur.
This research; was carried to determine botanic composition, percentage of plant groups on this botanic composition, plant output and quality on natural field which is fertilized with different nitrogen doses combined with different phosphorus dosages in 2008-2009 vegetation season in Demiryurt Village of Karaman Province. On fertilisation research, 5 nitrogen doses (0, 2.5, 5.0, 7.5, 10.0 kg-N da-1) and 3 phospohorus doses (0, 5, 10 kg-P2O5 da-1) combined and applied. The research results showed that, there was 73.64% was plant-covered on the field and 57.25% of that was wheat-like plants, 2.83% was legiminous seeds and the plants of other families percentage was 39.92%. In vegetation research 31 species from 24 breeds and 12 familia were seen. It is seen that the dominant plant in vegetation was Poa bulbosa. The examined nitrogen and phophorus doses created important statistical differences on fields botanic composition, plant output and plant quality. When the statistical differences between doses of the same fertilizers and the economical cost of the fertilisation are considered, it is adviced that the dose of 7.5 kg-N da-1 and 5 kg-P2O5 da-1 in the research field and the similar conditions.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Mera, Vejetasyon, Azot, Fosfor, Ot verimi, Ot kalitesi, Pasture, Vegetation, Nitrogen, Phosphorus, Plant yield, Plant quality

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Orhan, B. (2010). Doğal merada farklı gübre dozlarının etkileri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.