Electrochemical Properties and Determination of Serotonin with Graphene/Coal Tar Pitch/Pencil Graphite Sensor Electrode using Square Wave Adsorptive Stripping Voltammetry Technique

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2024

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

In the present work, electrochemical and spectroelectrochemical behaviors of Serotonin (5-HT) were studied by cyclic voltammetry (CV) and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) techniques. Cyclic voltammetric experiments of 5-HT on graphene/coal tar pitch/pencil graphite electrode (GR/CTP/PGE) were carried out between 0.0 V and 1.8 V potential range at a scan rate of 100 mV s-1 with 20 cycles in non-aqueous media. Surface characterizations were performed using CV, EIS and scanning electron microscope (SEM). Effect of different pH values was investigated by square wave voltammetry (SWV) for determination of 5-HT. Optimization of accumulation time was determined using square wave adsorptive stripping voltammetry (SWAdSV) within potential range of -0.2 to +0.6 V. 5-HT standard solutions changing from 75 µM to 1.0 µM were prepared and the corresponding peak currents were measured. From the obtained data calibration equation was derived Ip = 0.0329C5-HT + 0.1511 with correlation coefficient (R2) 0.9958. LOD was 3.51x10-7 M and LOQ was 1.05x10-6 M.
Bu çalışmada Serotonin’in (5-HT) elektrokimyasal ve spektroelektrokimyasal davranışları dönüşümlü voltametri (CV) ve elektrokimyasal impedans spektroskopisi (EIS) teknikleriyle incelenmiştir. Grafen/katran/kalem grafit elektrot (GR/CTP/PGE) üzerinde 5-HT’nin CV deneyleri, 0,0 V ile 1,8 V potansiyel aralığında sulu olmayan ortamda Ag/Ag+/(10 mM AgNO3) referans elektrotu kullanılarak 20 döngü ile 100 mV s-1 tarama hızında gerçekleştirildi. Yüzey karakterizasyonları CV, EIS ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) kullanılarak yapıldı. 5-HT’nin tayininde farklı pH değerlerinin etkisi kare dalga voltametri (SWV) tekniği ile araştırıldı. Biriktirme süresinin optimizasyonu, -0,2 ile +0,6 V potansiyel aralığında kare dalga adsorptif sıyırma voltametrisi (SWAdSV) kullanılarak belirlendi. 75 µM’den 1,0 µM’ye kadar değişen 5-HT standart çözeltileri hazırlandı ve karşılık gelen pik akımları ölçüldü. Elde edilen verilerden kalibrasyon denklemi Ip = 0,0329C5-HT + 0,1511 ve korelasyon katsayısı (R2) 0,9958 olarak hesaplandı. LOD 3,51x10-7 M ve LOQ 1,05x10-6 M olarak belirlendi.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Serotonin, Cyclic Voltammetry, Sensor Electrode, Dönüşümlü Voltametri, Sensör Elektrot, Square Wave Adsorptive Stripping Voltammetry, Kare Dalga Adsorptif Sıyırma Voltametrisi

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

50

Sayı

1

Künye

Korkmaz, Ş., Sharifia, H., Mülazımoğlu, A. D., (2024). Electrochemical Properties and Determination of Serotonin with Graphene/Coal Tar Pitch/Pencil Graphite Sensor Electrode using Square Wave Adsorptive Stripping Voltammetry Technique. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi, 50(1), 20-27. Doi: 10.35238/sufefd.1456420