Lise 9.sınıf öğrencilerine sentrioller, bazal cisimler, siller ve mikrotübüllerin modeller yardımıyla öğretilmesi ile ilgili bir araştırma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı, yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına dayalı model temelli öğrenme yönteminin 9. sınıf öğrencilerinin sentriol, kamçı ve iğ iplikleri gibi temel hücresel terimleri anlamalarına ve biyoloji dersine yönelik tutumları üzerine olan etkisini araştırmak olarak belirlenmiştir. Bu amaçla öğrencilerin akademik başarılarındaki gelişimin saptanması için ?Biyoloji Başarı Testi? ve öğrencilerin biyoloji dersine yönelik tutumlarının ölçülebilmesi için ?Biyoloji Dersi Tutum Ölçeği? kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Çumra ilçesi Anadolu Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi 9. sınıfında okuyan toplam 118 öğrenci oluşturmaktadır. Deney grubu öğrencilerine yapılandırmacı yaklaşım esas alınarak sentriol, sil ve kamçı gibi organellerin modelleri yaptırılarak modeller yardımıyla bu konuların öğretilmesinin, kontrol grubu olarak belirlenen gruplara geleneksel anlatım yöntemi ile sentriol, sil ve kamçı gibi organellerin öğretilmesinde herhangi bir üstünlük sağlayıp sağlamadığı araştırılmıştır. Uygulamanın 9. sınıf öğrencileri üzerine olan etkilerini değerlendirmek amacıyla Biyoloji Başarı Testi ve Biyoloji Dersi Tutum Ölçeği deney ve kontrol gruplarına ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Elde edilen bulgular, model yaparak yapılandırmacı yaklaşıma göre sentriol, sil ve kamçı gibi organellerin yapı ve fonksiyonları öğretilen deney grubundaki öğrencilerin, geleneksel anlatım metodu ile aynı konuları öğrenen öğrencilere göre daha başarılı olduklarını ortaya koymuştur. Bu nedenle yapılandırmacı yaklaşımın esas alındığı modelle yapılan öğretimin öğrenciler için yaygın olarak kullanılmasının faydalı olacağı sonucuna ulaşmak mümkündür.
This study has been aimed to investigate the effects of a teaching method on the basis of constructivist approach that applied to 9th grade students via modelling some cell organells such as centriol, cilia and microtubules. In order to mesure students? academic achievements ?Academic Achivement Test? and ?Attitude Scale Toward Biology? has been used. The sample of this study consisted of 118 students from four different 9th grade classrooms in Technical Secondary School of Çumra. The subject of investigation four classroom students have been divided into two groups, randomly that one of experimental, other control groups. One of group attended in traditional education (cognitive) that teacher actively teaches subjects. Other group students encouraged to develop models in respect to centriol, cilia and microtubules that students actively took place in teaching and learning process. In order to assess the possible effects of constructivist approach, Academic Achievement Test and Attitude Scale Toward Biology tests were applied as pre-test and post- tests to experimental and control groups. The findings of research have been shown that teaching and learning via constructivist approach was beneficial than traditional education (cognitive) that students in experimental group had significantly higher scores on Post- Academic Achievement Test and Post- Attitude Scale Toward Biology.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Akademik başarı, Academic achievement, Biyoloji eğitimi, Biology education, Lise öğrencileri, High schools students, Sitoloji, Cytology

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Hüğül, F. (2008). Lise 9.sınıf öğrencilerine sentrioller, bazal cisimler, siller ve mikrotübüllerin modeller yardımıyla öğretilmesi ile ilgili bir araştırma. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.