Aneroid sfigmomanometreyle ölçülen brakiyal arter basıncının santral aortik basınçla karşılaştırılması ve farka etki eden faktörler

Küçük Resim Yok

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Aneroid sfigmomanometreyle alınan brakiyal arter kan basıncı (KB) ölçümleri ile çıkan aorttan alınan KB ölçümleri karşılaştırılarak iki ölçüm yöntemi arasındaki sapmaya etki eden temel faktörler araştırıldı. Ça lış ma pla nı: Çalışmaya, rutin koroner anjiyografi işlemine alınan 463 hasta (177 kadın, 286 erkek, ort. yaş 6011) alındı. Tüm hastalarda çıkan aorttan pigtail kateter aracılığıyla yapılan invaziv KB ölçümleriyle eşzamanlı olarak, sağ koldan aneroid sfigmomanometre ile brakiyal arter KB ölçümleri yapıldı. Sistolik ve diyastolik KB değerlerinden, nabız basıncı (NB), fraksiyone NB ve pulsatilite indeksleri hesaplandı. Bul gu lar: Brakiyal sistolik ve diyastolik KB değerleri, çıkan aorttan alınan ölçümlerden sırasıyla -3.110 mmHg ve 3.07.1 mmHg farklılık gösterdi (p0.001). İki yöntemle ölçülen sistolik KB değerleri kadınlar ve erkekler arasında anlamlı farklılık göstermedi; ancak, brakiyal diyastolik KB kadınlarda anlamlı sapma gösterdi (4.8 mmHg, p0.0001). Sfigmomanometre ile yapılan ölçümde diyastolik KB düzeyindeki sapma 60 yaş ve üzerindeki hastalarda daha fazlaydı (sırasıyla 4.5 mmHg ve 1.1 mmHg, p0.0001). Hipertansiflerde sistolik KB için belirlenen sapma, normotansiflerdekinden fazlaydı (-4 mmHg ve -2.0 mmHg, p0.04). Sistolik KB düzeylerindeki sapma, çıkan aorttan ölçülen sistolik KB düzeyiyle birlikte artmaktaydı (p0.0001). Diyabet ve hipertansiyonun birlikte görüldüğü hastalarda, iki yöntem arasındaki sapma sistolik KB için -5.8 mmHg (p0.01), diyastolik KB için 4.2 mmHg (p0.03) bulundu. Beden kütle indeksi ve kol çevresi ile iki yöntem arasındaki sapma ilişkili değildi. So nuç: İki yöntemle elde edilen KB değerleri arasındaki anlamlı farkları etkilediği bulunan temel faktörler (cinsiyet, yaş, KB yüksekliği ve diyabet varlığı) klinik pratikte dikkate alınmalıdır.
Objectives: We compared brachial artery blood pressures (BP) measured by aneroid sphygmomanometer with ascending aortic blood pressures and evaluated the factors affecting the differences between the two methods. Study design: The study included 463 patients (177 women, 286 men; mean age 60±11 years) undergoing routine coronary angiography. Simultaneously, ascending aortic pressures were measured using a pigtail catheter and brachial artery pressures were measured from the right arm with an aneroid sphygmomanometer. Pulse pressure, fractional pulse pressure, and pulsatility index were calculated from systolic and diastolic BP values. Results: Overall, systolic (-3.1±10 mmHg) and diastolic (3.0±7.1 mmHg) brachial pressures showed significant deviations from aortic pressures (p0.001). Although systolic BP did not differ significantly in both methods for men and women, brachial diastolic BP was significantly different in women (4.8 mmHg, p0.0001). Brachial diastolic BP showed a greater deviation from the aortic diastolic pressure in patients ≥60 years of age (4.5 mmHg and 1.1 mmHg, respectively; p0.0001). Deviation of systolic BP in hypertensive patients (-4 mmHg) was greater than that in normotensives (-2.0 mmHg, p0.04). Deviation of brachial systolic BP was highly correlated with increases in aortic systolic pressure (p0.0001). Differences between the two methods in systolic (-5.8 mmHg, p0.01) and diastolic (4.2 mmHg, p0.03) BP were significant in patients with coexisting diabetes and hypertension. Body mass index and arm circumference were not correlated with deviations between the two methods. Conclusion: The main factors (female gender, age, hypertension, diabetes) affecting BP differences between the two methods should be considered in clinical practice.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kalp ve Kalp Damar Sistemi

Kaynak

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

36

Sayı

4

Künye