Centaurea cadmea Boiss., Centaurea fenzlii reichardt ve Centaurea rigida Banks & Sol. (Compositae) türlerinin karyotip analizi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Centaurea L. cinsi Compositae familyasında yer alır ve Türkiye'de 189 takson ile temsil edilir. Bu araştırmada, ülkemizde farklı fitocoğrafik bölgelerde yetişen Centaurea cinsine ait üç taksonun kromozom sayıları ve karyotip analizleri ezme-yayma preparasyon metodu ile incelenmiştir. Çalışılan taksonlar sırasıyla Centaurea cadmea Boiss, Centaurea fenzlii Reichardt ve Centaurea rigida Banks & Sol. şeklindedir. İncelenen taksonların mitotik metafaz kromozom sayıları, C. cadmea ve C. fenzlii taksonlarında 2n = 18 ve C. rigida taksonunda ise 2n = 16 olarak tespit edilmiştir. Çalışılan üç Centaurea taksonun da karyotip analizlerinin birbirlerinden farklı olduğu tespit edilmiştir. Centaurea cadmea taksonunda karyotip formülü 8m+1sm, C. fenzlii'de 5m+4sm ve C. rigida'da 4m+4sm olarak belirlenmiştir.
The genus is Centaurea L. belonging to the family Compositae and represented is 189 taxa in Turkey. In this research, chromosome number and morphology was defined with squash preparation method for three taxa of Centaurea in different region of Turkey growing naturally. Studied taxa respectively; Centaurea cadmea Boiss, C. fenzlii Reichardt and C. rigida Bank & Sol. C. cadmea and C. fenzlii species contained mitotic metaphase chromosome number of as 2n = 18 and C. rigida taxon contained chromosome number of as 2n = 16 karyotypes of taxa are determined different. Karyotype formula is determined in C. cadmea 8m+1sm, in C. fenzlii 5m+4sm and in C. rigida 5m+2sm.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Asteraceae, Kromozomlar, Centaurea, Karyotip, Chromosomes, Centaurea, Karyotype

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Polat, M. (2009). Centaurea cadmea Boiss., Centaurea fenzlii reichardt ve Centaurea rigida Banks & Sol. (Compositae) türlerinin karyotip analizi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.