Meşrutiyet dönemi Konya basınına bir örnek Meşrık-i İrfan gazetesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

II. Meşrutiyetin ilanıyla birlikte sayı bakımından, Konya yerel gazeteciliğinde gözle görülür bir artış olmuştur. Bu dönemde Konya'da ilk olarak özel gazetelerin yayınlanmaya başladığı görülmektedir. Bu özel gazetelerden birisi olan Meşrik-ı İrfan da, Islah-ı Medâris isimli eğitim kurumunun düşünsel yapısı içerisinde yayınlanmaktadır. Meşrik-ı İrfan 4 Mart 1909'da yayına başladığında, meşrutiyet ve İttihat Terakki'yi savunan bir yayın politikası izlemektedir. Meşrik-ı İrfan'ın, kapandığı düşünülen 1913 yılına kadar, meşrutiyet savunuculuğu devam etmiştir. Fakat zamanla Meşrik-ı İrfan'ın, İttihat ve Terakki'ye yakın olan görüşlerinde değişiklik olmuştur. Meşrik-ı İrfan'ın, Ahali Fırkası'nın kurulmasıyla birlikte, İttihat ve Terakki'yle yolları ayrılır. Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin kurulması ile ise, bu ayrılık daha da keskinleşmektedir. Meşrik-ı İrfan'ın zamanla oluşan muhalif politikası; Meşrik-ı İrfan'ın, II. Meşrutiyet döneminde, Konya'daki muhalefetin temsilcisi olarak görülmesini sağlamaktadır. Meşrik-ı İrfan'ın muhalif yayıncılığı ve bunun sonucunda karşılaştığı sorunlar, II. Meşrutiyet döneminde, Konya'daki siyasi çekişmeleri gösterir bir veri olmaktadır. Yine gazetede yayınlanan yerel haberler ve ilanlar Konya'nın dönem içerisindeki sosyokültürel yapısı hakkında önemli bilgiler vermektedir.
II. Declaration of constitutionalism in the issue with regard to the local Konya journalism has been visible a rise. In this period in Konya the first at the start of the special paper is published is observed. This special one of the newspapers Meşrik-ı Irfan, Islah-ı Medâris noun educational institution structure of intellectual whole or in. Meşrik-ı Irfan 4 March 1909 edited in, when the constitutional monarchy and Union Progress Political Party which advocated the broadcast a policy. Follows Meşrik-ı Irfan, thought to be closed 1913 by the constitutional monarchy and The Conduct Of Advocacy Campaigns continued. But gradually Meşrik-ı Irfan?s views about Union Progress Political Party has been change Meşrik-ı Irfan. With the establishment of the Population Political Party, it is divided ways with the Union and Progress Political Party. With the establishment Liberty and Agreement Political Party this separation has been sharpened. Meşrik-ı Irfan's opposition broadcasting and that as a result of the problems facing in the period of the II Constitutional Monarchy, in Konya political bones of contentions shows a data to maintaining. The newspaper also published in local news and advertisements has been given crucial informations about Konya's session in the structure of sociocultural.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Gazetecilik, Journalism, Tarih, History

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Özcan, T. (2008). Meşrutiyet dönemi Konya basınına bir örnek Meşrık-i İrfan gazetesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.