Obstruktif uyku apne sendromu olan olgularda retina sinir lifi kalınlığının optik kohorens tomografi ile değerlendirilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı, obsruktif uyku apne sendromunun (OUAS) retina sinir lifi tabakası (RSLT) üzerindeki etkisini optik koherens tomografi (Stratus OKT-3) ile değerlendirmek ve sağlıklı insanların RSLT ile karşılaştırmaktır. Polisomniografi ile OUAS tanısı konan 43 hasta ile 40 sağlıklı gönüllü çalışmaya dahil edilmiştir. Olguların oftalmolojik muayenesi yapıldıktan sonra takiben fast RSLT protokolü uygulanarak RSLT ölçümleri yapılmıştır. Hastaların ve olguların ortalama RSLT kalınlıkları ve kadranlara göre RSLT kalınlıkları değerlendirildi. Ortalama RSLT kalınlıkları karşılaştırıldığında hasta grubu ve kontrol grubu arasında fark bulunamadı (sırasıyla 108.05±12.36, 107.54±6.07 ve p= 0.81). Hasta grubunun üst, nazal, alt ve temporal kadran kalınlıkları ile (sırasıyla 130.23±14.89, 83.07±16.76, 138.84±25.95 ve 79.19±14.71) kontrol grubunun değerleri (sırasıyla 131.33±14.24, 79.83±15.65, 140.65±11.18, 78.45±14.25) arasında fark bulunamadı. Hastalar apne-hipopne indeksine (AHİ) göre ve saturasyon değerlerine göre sınıflandırıldığında gruplar arsında RSLT kalınlığı açısından fark bulunamadı (sırasıyla P=0.25 ve 0.89). Hastalar AHİ'ye göre sınıflandırıldığında orta ve ağır OUAS'lı hastaların vücut kitle indeksi hafif OUAS'lı hastalara göre anlamlı derecede yüksek bulundu (sırasıyla p=0.045 ve 0.001) orta ve ağır OUAS'lı hastaların VKİ arasında fark bulunamadı
The purpose of this study is to evaluate the effect of the obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) on the retinal nerve fiber layer (RNFL) by Optical coherence tomography (OKT) (Stratus OKT-3) and to compare these results with those of healthy individual?s RNFL. This study includes 43 patients with OSAS that have been diagnosed with polysomnography and 40 healthy volunteers. After ophthalmologic examinations of patients and volunteers have been made, RNFL measurements were performed by the fast RNFL protocol. Mean RSLT thickness and RSLT thickness of each quadrants for both OSAS groups and control groups was evaluated. There was no significant difference observed in the mean of the RNFL thicknesses (respectively, 108.05±12.36, 107.54±6.07 and p= 0.81) between patients and controls. The thickness of RNFL in superior, nasal, inferior and temporal quadrants did not show obvious difference in patients (respectively, 130.23±14.89, 83.07±16.76, 138.84±25.95 and 79.19±14.71) and controls (respectively, 131.33±14.24, 79.83±15.65, 140.65±11.18 and 78.45±14.25). When the patients were classified by apnea-hypopnea index (AHI) and saturation values, there was no difference considering the thickness of RNFL among those classifications (respectively, p=0.25 and 0.89). When the patients were classified by AHI, the body mass index (BMI) values in patients who had moderate and severe OSAS were significantly higher than those who had mild OSAS (respectively, p=0.045 and 0.001). No difference in BMI was detected between moderate and severe ones (p=0.63).

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Retina, Sinir lifleri, Nerve fibers, Uyku apne sendromları, Sleep apnea syndromes

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Adam, M. (2010). Obstruktif uyku apne sendromu olan olgularda retina sinir lifi kalınlığının optik kohorens tomografi ile değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış tıpta uzmanlık tezi, Konya.