Ereğli İvriz Sağ Sahil Sulama Birliğinde sulama performansının değerlendirilmesi

Küçük Resim Yok

Tarih

9999

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, Konya Ereğli ilçesinde faaliyette bulunan Ereğli İvriz Sağ Sahil Sulama Birliğinin sulama performansı değerlendirilmiştir. Çalışmada 2012-2016 dönemini kapsayan 5 yılın değerlendirmesi yapılmıştır.Değerlendirme, su kullanım, mali ve bitkisel üretim performansı başlıkları altında, toplam 12 adet göstergesinden yararlanılarak gerçekleştirilmiştir.Değerlendirme sonuçlarına göre, söz konusu dönemde yıllar bazında olmak üzere birim sulanan alana verilen sulama suyu miktarı 6847.2-8762.8 m3/ha, sulama suyu temini oranı 1.15-1.80, yatırımın geri dönüşüm oranı %79.2-107.2, bakım masrafının gelire oranı %.7.8-16.8, su ücreti tahsilat-tahakkuk oranı %51.7-100, bitkisel üretim miktarı 39 213.3 -132 366.4 ton, sulanan birim alana karşılık elde edilen brüt gelir 4 068.2-6 555.9 TL/ha,ve birim sulama suyuna karşılık elde edilen brüt gelir 0.4972- 0.8621 TL/m3 olarak gerçekleştiği belirlenmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Bitkisel Üretim Performansı, Mali Performans, Performans göstergesi, Su Kullanım Performansı, Sulama Birliği, Sulama Performans değerlendirmesi, Financial performance, Irrigation association, Irrigation performance assessment, Performance indicator, Production performance, Water use performance

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Yürekli, H. (2018). Ereğli İvriz Sağ Sahil Sulama Birliğinde sulama performansının değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Konya.