GPS ve lazer destekli bir CBS veri toplama sisteminin yersel fotogrametri ile bütünleştirilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008-01-25

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, el GPS'i ve lazer uzaklıkölçerden oluşan bir mobil veri toplama sistemi ile yersel bir dijital fotogrametrik alım ve değerlendirme sisteminin bütünleştirilmesi amaçlanmıştır. Böyle bir bütünleştirilmiş sistem ile veri toplama çalışmalarının arazi adımının çok daha hızlı, kolay, birim zamanda yapılan iş miktarını arttıracak şekilde ve ulaşılmaz bölgelere ulaşma olanağı da sağlanılarak gerçekleştirilmesi mümkün olacaktır. Veri toplama sistemine entegre edilecek kalibre edilmiş dijital bir kamera ile temelde detayların yanına gidilmeden, alımı yapılacak bölgeye düzgün dağılmış kontrol noktaları aracılığı ile tüm detayların alımının gerçekleştirilmesi mümkün olacaktır. Özellikle detay yoğunluğunun fazla olduğu doğal veya yapay engellerden dolayı detaylara yaklaşılamayan bölgelerdeki verilerin toplanması kalibre edilerek metrik değerleri belirlenmiş yüksek çözünürlüklü dijital bir kamera ile çekilen resimler üzerinden fotogrametrik değerlendirme tekniği yardımı ile gerçekleştirilebilecektir. Bu amaçla, değişik durumlar için çekilen resimlerle değerlendirme yapılıp, elde edilen detayların konumsal doğrulukları her durum için araştırılmıştır.
In this study, integration a mobile data collecting system consisting of hand GPS and laser distance-measurer with terrestrial digital photogrammetric acquiring and evaluation system is aimed. This combined system will make area stage of data collecting studies more rapidly, easy; it also will increase the studies performed in unit time and entering the unattainable areas will be possible. It will be possible to assess all of the details without approaching them by means of check points which are evenly scattered on the area to be assessed through a calibred digital camera installed in data collecting system. Especially, by the use of a photogrammetric evaluation technic on the photographs taken by calibred metric values? tested highly resoluted digital camera it will be possible to assess the data collection in the densely detailed areas that are unattainable because of natural or artificial obstacles. In order to reach this goal, an evaluation is done by using the photographs taken for variable situations and the positional accuracies of collected details are investigated for any circumstance.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Coğrafi bilgi sistemleri, Geographical information systems, Fotogrametri, Photogrammetry

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Canıberk, M. (2008). GPS ve lazer destekli bir CBS veri toplama sisteminin yersel fotogrametri ile bütünleştirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.