Konya il merkezinde bulunan sağlık kurumlarında üst solunum yolu teşhisi ile düzenlenen reçetelerin akılcı ilaç kullanımı yönünden değerlendirilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı Konya merkez ilçelerine bağlı sağlık ocakları ve uzman hekimlere muayene olan çocuklarda akılcı antibiyotik kullanımında hekimlerin davranışlarını belirlemeye yönelik olmuştur. Çalışmada ocak-mart 2005 tarihleri arasında Karatay-Meram-Selçuklu'ya bağlı 4 sağlık ocağı ve uzman hekimlerden 7-14 yaş grubuna dahil çocuklara verilen 1016 pratisyen hekim ve 168 uzman hekim reçete örneği değerlendirildi. Bu zaman diliminde bu sağlık ocaklarına ÜSYE yakınmasıyla başvuran aynı yaş grubu çocukların boğaz kültürleri de incelemeye alınmıştır. Çalışmanın sonucunda her iki grup hekiminde %90'a yakın antibiyotik kullandığını ve ilk seçenek olarak penisilin+ß laktamaz inhibitörü içeren ilaçları sonrasında da penisilinleri tercih ettiği tespit edildi. Ayrıca incelenen boğaz kültürü-antibiyogram teslerinde de %11 A Grubu Beta Hemolitik Stereptokok (AGBHS) ürediğini ve bunların hepsinin penisiline duyarlı olduğu saptandı. Sonuç olarak ÜSYE gibi bir enfeksiyondan dolayı en çok başvuru alan sağlık ocağı pratisyen hekimlerinin ve daha özelleşmiş olan 2.-3. basamak uzman hekimlerinin doğru endikasyon, doğru ilaç ve maliyet anlamında rasyonel davranmadıkları rastgele antibiyotik yazdıkları kanaatine varmak mümkündür. Rasyonel olmayan ilaç kullanımı zaman kaybını direnç gelişimini ve ekonomik sıkıntıları beraberinde getirmektedir. Bu sorunların üstesinden gelebilmek için öncelikle pratisyen hekimlerin mezuniyet öncesi ve sonrası rasyonel ilaç kullanımı konusunda eğitilmeleri şarttır. Bununla birlikte TC Hükümeti ve de Sağlık Bakanlığının sağlık-ilaç politikasını iyileştirmesinin gerekli olduğu kanaatindeyiz.
The purpose of this study is to determine the attitudes of physicians in using antibiotics on Upper Respiratory Tract Infection for infants who have been examined by a specialists and in health care units in the central distinct of Konya. In the study, we evaluated 1016 and 168 prescription samples for Upper Respiratory Tract Infection for the infants aged between 7-14 by the specialists and in health care units in Karatay, Meram, and Selçuklu distincts between January-March 2005. In this period, some children who have been at the same age group have come to these health care units with complaints for respiratory infections and their throat culture have also been inspected. It was evaluated that the two groups of physicians prescribed antibiotics to 90% of patients and they preferred medicines containing +ß laktamaz inhibitor as the first choice and then penicillin. It was also determined that 11% Group A beta-haemolytic streptococci (AGBHS) reported in the throat culture-antibiogram tests and they were all susceptible to penicillin. As a result, it is possible to conclude that the physicians of health care units taking a lot of patients and more specialized physicians have not decided rationally for appropriate indications, medicine and costs. It can also be said that they have randomly prescribed the antibiotics in this infection. Irrational medicine usage causes time loss, resistance improvement, and economic problems. To cope with these problems, it is necessary to train physicians about rational drug usage before and after their graduation. However, we are of the opinion that the Turkish Government and the Ministry of Health should improve health-medicine policy.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sağlık kurumları, Health institutions, Espiratory tract infection, Solunum yolu enfeksiyonu, Reçeteler, Prescriptions, İlaç kullanımı, Drug use

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Akbulut, H. (2008). Konya il merkezinde bulunan sağlık kurumlarında üst solunum yolu teşhisi ile düzenlenen reçetelerin akılcı ilaç kullanımı yönünden değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.