Rijit bir zemin üzerindeki tabakalı kompozit levhanın düşük hızlı darbe hasarı

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada E-Camı/epoksi tabakalı kompozitlerin düşük hızlı darbe cevabı araştırılmıştır. Numuneler rijit bir zemin üzerinde serbestçe bulunmaktadır. Ağırlık düşürme test cihazı kullanılarak 24 mm çaplı yarı-küresel uca sahip vurucu ile numune üzerine düşük hızlı darbe yapılmıştır. Çarpma hızları 2.0, 2.5 ve 3.0 m/s olarak seçilmiştir. Vurucu kütlesi 30 kg'dır. 180 ? 50mm, 180 ? 100mm, 180 ? 150mm boyutlarında 7mm kalınlığında 18 tabakalı deney numuneleri kullanılmıştır. Deneylerden elde edilen kuvvet-zaman değişimleri incelenmiştir. Ayrıca her bir vurucunun numune üzerinde oluşturduğu hasar alanları değerlendirilmiştir.
In this work, low velocity impact response of E glass/epoxy laminated composite is studied. Samples rest on a rigid foundation freely. Semi-spherical steel nose in 24 mm diameter was impacted on the samples by using drop weight test machine. Impactor mass was 30 kg. Strike velocities were chosen as 2.0, 2.5 and 3.0 m/s. 18 plies specimens were a 180 ? 50mm, 180 ? 100mm, 180 ? 150mm in dimensions and 7 mm thickness. Force-time histories obtained from experiment were investigated. Damage zones were also evaluated.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Darbe deneyi, Impact test, Düşük hız, Low velocity, Kompozit levhalar, Composite plates, Rijit, Rigid

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Akceylan, İ. V. (2009). Rijit bir zemin üzerindeki tabakalı kompozit levhanın düşük hızlı darbe hasarı. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.