Veri zarflama analizi ile verimliliğin değerlendirilmesi: Çimento sektörü üzerine uygulama

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada verimlilik, verimlilik ölçümü ve verimlilik ölçüm metodu olan Veri Zarflama Analizi incelenmiştir. Girdi yönlü Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemi kullanılarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) kote olan Çimento Sektöründeki firmaların etkinliklerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada firmaların 2005, 2006, 2007 ve 2008 yılına ait mali tabloları ve piyasa verileri kullanılarak Win4deap paket programı yardımıyla verimlilikleri analiz edilmiştir. Firmaların finansal oranları girdi ve çıktı değişkenleri olarak kullanılmıştır. Öncelikle finansal karlılık çıktıları ile göreli etkinlik ölçülmüş, daha sonra piyasa göstergeleri çıktı olarak kullanılarak analiz tekrarlanmıştır ve iki analizin sonuçları karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda, çalışmaya dahil edilen 17 işletmenin yıllar ve analizler itibariyle ayrı ayrı göreli etkinlikleri ölçülmüş, etkin olmayan işletmelerin etkin olabilmek için girdi ve çıktı değişkenlerinde yapmaları gereken değişiklikler potansiyel iyileştirme oranları belirlenmiştir. Bu proje ile çimento sektöründe faaliyet gösteren firmaların verimlilikleri hakkında bilgi edinilebilecek, rakipleriyle karşılaştırmalar yapılabilecektir.
In this study efficiency, efficiency measurement and an efficiency measurement technique Data Envelopment Analysis (DEA) is analyzed. The purpose of the study is to compare the efficiency of cement industry firms which are listed in İstanbul Stock Exchange by using input oriented Data Envelopment Analysis. The efficiency of firms analyzed with the financial tables and market data of 2005, 2006, 2007 and 2008 by using the packet program Win4deap. Financial ratios of firms are used as input and output variables. Firstly analysis is made by using financial profitability ratios as output variables; than same analysis is repeated by using marketability outputs and the result of two study is compared. At the end of the study, the relative efficiency of 17 firms is calculated as per years and analysis, for the inefficient firms to be an efficient firm the potential improvement values of input-output variables are determined. With this project, there is access to information of the efficiency of firms on cement sector, and there is a chance to compare firms with its competitors.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Veri zarflama analizi, Data envelopment analysis, Verimlilik, Productivity, Verimlilik ölçümü, Productivity measurement

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Üstündağ, E. (2009). Veri zarflama analizi ile verimliliğin değerlendirilmesi: Çimento sektörü üzerine uygulama. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.