1939-1970 yılları arasında gerçekleştirilen milli eğitim şûralarında sosyal bilgiler öğretimiyle ilgili alınan kararlar ve uygulamaları

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Eğitim şûraları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve Türk Milli Eğitim Sistemi’nin en yüksek danışma organıdır.” Şûralara, Milli Eğitimle ilgili politikaların çizilmesinde, yol gösterici rolü verilmiştir. Sosyal Bilgiler dersi için temel adımlar 2. Millî Eğitim Şûra’sıyla başlamış; ilk ve ortaokul tarih dersleri veren ders kitaplarının çocuğun seviyesine uygun olmadığı noktasında ortak fikirler beyan edilmiş. Tarih kitaplarının milli duygu ve karakterinin gelişmesi, tarih sevgisi uyandırması, üslubunun açık ve hikaye şeklinde olması, milli tarihe daha fazla ağırlık vermesi, kitaplara tarih okumaları eklenmesi sağlanmıştır. Kitaplar uzman pedegoglar ve tarihçiler tarafından incelenerek günümüz ilk öğretim kitaplarının ilk örnekleri verilmiştir. Sosyal bilgiler öğretimi ile ilgili en önemli karar 4. Millî Eğitim Şûra’sında alınmıştır 1949’a kadar ayrı disiplinler halinde işlenen tarih, coğrafya, yurttaşlık dersleri tek bir çatı halinde disiplinler arası bir sistemle sosyal bilgiler adında yeni bir ders olarak düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Bu şekilde birbiriyle ilişkili dersler ilkokulların seviyesine uygun olarak programlanmış böylece milli benliğine bağlı, bilinçli yurttaşlar yetiştirilmeye çalışılmıştır. 5. Milli Eğitim Şûrasında ise Sosyal Bilgiler dersinin ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında da okutulması kararlaştırılmış olmasına karşın, ancak 1962 yılında, sınırlı biçimde uygulamaya konulmuş bulunan İlkokul Program Taslağı’na bu dersin “Toplum ve Ülke İncelemeleri” adıyla girdiği bilinmektedir. 8. Millî Eğitim Şûra’sında 7. Şûrayla 8. Şûra arasında bazı programlarda değişikliklere gidilmiş 1967 programında Tarih, Coğrafya ve Yurttaşlık Bilgisi dersleri Sosyal Bilgiler adı altında birleştirilmiş ve bu ders ortaokulların birinci ve ikinci sınıflarında haftada beş saat; üçüncü sınıflarında ise dört saat olarak okutulmuştur. 1968 tarihli yeni İlkokul Programı’nda, “Toplum ve Ülke İncelemeleri” dersi, “Sosyal Bilgiler” adıyla benimsenmiş; dördüncü ve beşinci sınıflarda haftada beşer saat olarak okutulmuştur.
Eğitim şûraları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve Türk Milli Eğitim Sistemi'nin en yüksek danışma organıdır.? Şûralara, Milli Eğitimle ilgili politikaların çizilmesinde, yol gösterici rolü verilmiştir. Sosyal Bilgiler dersi için temel adımlar 2. Millî Eğitim Şûra'sıyla başlamış; ilk ve ortaokul tarih dersleri veren ders kitaplarının çocuğun seviyesine uygun olmadığı noktasında ortak fikirler beyan edilmiş. Tarih kitaplarının milli duygu ve karakterinin gelişmesi, tarih sevgisi uyandırması, üslubunun açık ve hikaye şeklinde olması, milli tarihe daha fazla ağırlık vermesi, kitaplara tarih okumaları eklenmesi sağlanmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sosyal bilgiler, Social studies, Eğitim ve öğretim, Education and training, Milli eğitim şûraları, National education councils

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Yazıcı, K. (2008). 1939-1970 yılları arasında gerçekleştirilen milli eğitim şûralarında sosyal bilgiler öğretimiyle ilgili alınan kararlar ve uygulamaları. Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.