Yanık staz zonunun melatonin kullanımıyla kurtarılması: Ratlarda deneysel çalışma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Yanık; geçmişte olduğu gibi günümüzde ve gelecektede insanlığın en büyük problemlerinden biri olmaya devam edecektir. Oluşturduğu erken ve geç komplikasyonlarla tedavisinin zorluğu, pahalı olması, hasta için çok acı verici olması, en iyi tedavilerin bile kalıcı kozmetik sonuçlara yol açması ve beklide en önemlisi aktif yaş grubunu fazlaca etkilemesiyle oldukça önemlidir. Tedavisi insanlık tarihi kadar eski olmasına rağmen özellikle dünya şavaşlarında çok gelişme kaydetmiştir. Son bir kaç dekarttada yanığın patofizyolojisindeki gelişmeye bağlı olarak yanık ciltte oluşan yanık zonları bulunmuş ve tedavi buna göre dahada gelişmiştir. Bu zonlar; koagulasyon, staz ve hiperemi zonudur. Nekroz zonu tedavisi eksizyon ve kaybolan cildin greft olarak onarımıdır. Staz zonu eğer 24-48 saat içinde yanık tedavisi iyi yönetilirse tam olarak iyileşir. Aksi takdirde koagulasyon zonuna dahil olur. Hiperemi zonu zaten kendiliğinden iyileşebilen bir alandır. Staz zonunun kurtarılması yanık tedavisinde oldukça önem taşımaktadır. Yanık alanda oluşan hipermetabolizma sonucu ortaya çıkan aktif oksijen radikalleri staz zonunun koagulasyon zonuna dönüşümünü hızlandırdığı bilinmektedir. Güçlü bir antioksidan olan ve hücre membranlarından rahat geçebilen melatonin bu çalışmada kurtarıcı olarak kullanılmıştır. Bu çalışmada; rastgele seçilen 20 dişi rat kullanıldı. Onarlı iki gruba ayrıldı. Ratların sırtları traşlandıktan sonra 1X2 cm ebadında kaynar suda yeterince bekletilerek ısıtılmış metal plaklar 10 sn süre bekletilerek yanık oluşturuldu. Grup 1' e her hangi bir medikasyon yapılmazken grup 2'ye 10mg/kg dozunda intraperitoneal melatonin yedi gün boyunca verildi. Her gün fotoanaliz için fotoğraflandı. Yedi gün sonra ise yanık alanlar eksize edilerek patolojik incelemesi yapıldı. Foto analiz için autoCad proğramı ile nekrotik alan ölçüldü. Patolojik olarak ödem, konjesyon, iltihabi infiltrasyon, fibrozis ve staz zonu ölçümleri yapıldı. Elde edilen patolojik ve fotoanaliz sonuçları ki-kare ve student-T testleri ile değerlendirildi. P değeri küçük 0.05 bulundu. Staz zonu kurtarılmasında; her iki grup arasındaki istatistiki olarak anlamlı fark bulundu. Sonuç olarak; melatonin staz zonu kurtarılmasında faydalı olduğu sonucuna varıldı.
As in the past; burn will continue to be one of the most important problems of the humanity in the future. The major cancerrns attribited to burn theatment are that the treatment is difficult, expensive, painfull fort he patient and even a result of a saccessful thearapy may not be cosmetically satisfactory. Burn treatment has shown a rapid progress during expecially the time of world wars. In the last decade the invent of burn zones on the burned skin has contributed to development of burn treatment. These zone are the zone of coagulation, zone of stasis and zone of hyperemia. The treatment of the necrotic zone is excision and grafting of the lost skin. The appropriate management of the zone of stasis in the first 24-48 hours results in full recovery. If this can not be achieved, it will be included in the zone of cuagulation. The zone of hyperemia is an area which can heal spontoneously. Saving of the zone of stasis has a critical importance in burn treatment. Free oksijen radicals formed as a result of hypermetabolism in the burned area accelerates the conversion of staz zone to coagulation zone. Melatonin, a well known antioksidan agent is used in this study as a savenger. 20 spray dawley rats are divided in to two grups. Metal plates 1X2 cm in size heated in the boiled water has been placed on the shaved area on the back of the rats. After waiting for a period of 10 seconds a burn model was achieved no medication has been applied to group 1 where as 10mg/kg intraperiteneal melatonin was applied to group 2 for 7 days. Daily photographs were taken for fotoanalysis. After 7 days the burned areas were excised and pathological examination has been done. The necrotic area were measured by autoCad program for fohoanalysis the measurements of edema, conjestion, fibrosis and zone of stasis were done patholojically. The results were eveluated by chi-aquare and student-T tests. The difference between the two groups were statistically significant in salvage of zone of stasis. As a results; it was concluded that melatonin was effective in salvage of zone of stasis.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Komplikasyonlar, Complications, Melatonin, Sıçanlar, Rats, Tedavi, Treatment, Yanıklar, Burns, Yara iyileşmesi, Wound healing

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Kayapınar, M. (2010). Yanık staz zonunun melatonin kullanımıyla kurtarılması: Ratlarda deneysel çalışma. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya.