Rejyonal anestezide kullanılan iğnelerin bakteriyel kontaminasyon açısından incelenmesi

Küçük Resim Yok

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Elektif şartlarda ortopedik, jinekolojik ve ürolojik cerrahi operasyon planlanan ve spinal ya da epidural anestezi uygulaması düşünülen 20–80 yaşları arasında ASA I-II-III klasifikasyonuna uyan toplam 250 hasta çalışmaya dahil edildi. Daha önce Anestezi polikliniği tarafından operasyona uygunluğu değerlendirilen hastalar ameliyattan bir gün önce tekrar değerlendirildi ve yazılı onamları alındı. Operasyon günü premedikasyon yapılmaksızın operasyon odasına alınan hastalara monitörizasyonu takiben anestezi uzmanı veya uzman gözetiminde 1 yılını doldurmuş anestezi asistanı tarafından spinal ya da epidural anestezi uygulaması yapıldı. Uygulayıcı başlık, yüz maskesi ve steril cerrahi eldiven kullandı. Hastaya oturur veya yan yatar pozisyon verildikten sonra cilt antisepsisi povidon-iyot solüsyonu ile yapıldı. Uygulamadan hemen sonra kullanılan iğne steril kültür tüpüne konularak inceleme için mikrobiyoloji laboratuarına ulaştırıldı. Bakteriyolojik incelemesi yapılan 250 iğnenin hiç birinde üreme görülmedi. 87 tane girişim çoklu girişim diye tanımladığımız, teknik güçlüğe bağlı olarak birden çok cilt geçişi yapılan iğnelere aitti. Sonuç olarak, kliniğimizde spinal ve epidural anestezi uygulamasında kullandığımız aseptik tekniğin ve bu işlem sırasında kullandığımız povidon-iyot solüsyonunun iğnelerin kontamine olarak merkezi sinir sisteminde bir enfeksiyöz durumu tetikleme olasılığı bakımından güvenli olduğu kanısına vardık. Eğer asepsi işlemi ve sonrasında yapılan girişim özenli bir şekilde yapılırsa kullanılan iğnelerin kontamine olma olasılığının bulunmadığını düşünmekteyiz
n this study were included 250 ASA-I-II and III patients of ages between 20 and 80, who were planned for elective orthopedic, gyneologic and urologic operations, and who were consedered to have a spinal or epidural anesthesia. The patients who were evaluated earlier by the anesthesia department to be convenient for the operation were re-elavatued on the previous day of the operation, and the written approvals were taken from them. The patients were taken in the operation room without premedication, and after monitoring they were given spinal or epidural anesthesia by an anesthesia specialist or by an at least 1 year experienced anesthesia assistant under the observation of the specialist. The practicionist used a bonnet, a face mask, and steril surgery gloves. After the patients were given a posture of sitting or lying on side position, the skin antisepticity was given by povidone-iodine. The needles were sent to the microbiology laboratory in steril culture tubes soon after the application. Upon the examination later on, no one of the 250 needles revealed a bacterial grow. In 87 of the needles there were more than one skin puncture due to technical difficulties known as multiple needle insertion. As a result, we were came to a conclusion that the asceptic technique that were used in spinal and epidural anesthesia in our clinic, and the povidone-iodine solution needles used in our process are safe against the possibility of trigerring a contamination infection in the central nervous system. We have the opinion that the needles used do not have a possibility of contamination when the attempts in an ascepticity and afterwards are given a good care.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Genel ve Dahili Tıp

Kaynak

İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

46

Sayı

1

Künye