Stoklara ilişkin Türkiye muhasebe standartlarının sermaye piyasası kuruluna kayıtlı halka açık anonim şirketlerde uygulama örnekleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Stoklar, bir işletmenin en önemli varlık kalemleri arasında yer alır. Stokların işletme aktifleri içerisinde ciddi bir paya sahip olması, işletmenin temel finansal tabloları olan bilanço ve gelir tablosu açısından önemini arttırmaktadır. Stoklara ilişkin olarak uygulanacak farklı muhasebe politikaları, farklı finansal sonuçlar doğurmakta ve işletmelerin kar/zarar rakamlarına doğrudan etki etmektedir. Bu durumda, finansal bilgi kullanıcıları açısından güvenilir ve karşılaştırılabilir finansal tablolara ulaşılması güçleşmektedir. Bu çalışmanın amacı; Stoklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standartları (TMS 2)'nın, Sermaye Piyasası Kurulu'na kayıtlı halka açık anonim şirketlerdeki uygulanma düzeyinin araştırılmasıdır. Çalışmada, tanımlayıcı (nitel) araştırma tekniklerinden biri olan örnek olay araştırması tekniği kullanılmıştır. Araştırma neticesinde, araştırmaya konu edilen şirketlerde, TMS 2'ye tamamen uygun ve eksiksiz bir finansal raporlamanın yapılamadığı sonucuna varılmıştır.
Inventories take place among the most important asset items of a business. Since the inventories have a huge portion in assets, the importance of inventories is increasing in the sense of balance sheet and income statement that are the principal financial statements. Different accounting policies applied to inventories bring different financial results and they affect directly to the profit/loss amounts of the business. Therefore it is hard to reach reliable and comparable financial statements from the point of users. The aim of this study is to research the practice level of Turkish Accounting Standards in respect of inventories (TAS 2) in public companies that are quoted on Capital Markets Board of Turkey. Case study that is one of the descriptive research techniques is used in this study and in the result of the research, it is seen that case firms weren?t able to make a completely matching financial reporting to TAS 2.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İşletme, Business Administration

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Demirel, N. (2009). Stoklara ilişkin Türkiye muhasebe standartlarının sermaye piyasası kuruluna kayıtlı halka açık anonim şirketlerde uygulama örnekleri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.