M.Ö. 6-4. y. y. arasında Yunan seramik sanatında görülen bazı kap tiplerinin tasarım analizi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Arkeolojik kazılarda elde edilen seramik buluntular, bulundukları coğrafyada yaşamış olan insanların sosyo-kültürel yapıları hakkında detaylı bilgi edinmemizi sağlayan en önemli buluntu gruplarından biridir. Görsel bir kaynak niteliğinde olan Yunan figürlü vazoları da yazılı kaynakların yanı sıra Yunan toplum yapısı içinde kullanılmış olan kapların kullanımlarına ilişkin bilgi edinmemize olanak sağlamaktadır. Yunan seramik sanatı, seramik üretiminin yöntem ve teknikleri açısından Neolitik Çağ Çömlekçiliği'nin devamı niteliğindedir. Antik Dönem Seramik üretim yöntemleri ve teknolojik gelişimler, kısacası endüstrileşme ve artan insan ihtiyaçları, kap tiplerinin tasarımında da etkin bir rol oynamıştır. Günümüz endüstriyel seramik tasarımı ve üretiminde dikkate alınan kriterler göz önünde bulundurularak çalışma kapsamında Yunan seramik sanatının ulaştığı en üst seviyeyi temsil eden M.Ö. 6. ve 4. yy'lar arasında görülen kap tipleri genel olarak incelenmiş ve örnekler arasında yer alan en başarılı kap tiplerinin tasarım analizleri yapılmıştır. İşlev ve biçim ilişkisi açısından başarılı olduğu düşünülen kap tipleri üzerinde durulmuştur. Yunan çömlekçilerinin seramik kapları insan ihtiyaçları doğrultusunda tasarlayarak üretmiş oldukları ve kap tiplerinde değişiklikler yaparak işlevselliklerini arttırmaya yönelik denemeler yaptıkları anlaşılmaktadır. Sonuç olarak Yunan seramik kap tipleri tesadüfi bir ürün değil üretildikleri toplumun teknolojik düzeyini, sanat anlayışını, endüstriyel tasarımdaki yetkinliğini gösteren estetik değerlere sahip akılcı endüstriyel ürünlerdir.
The ceramic remains and findings have obtained in archeological excavations are one of the most important (fascinating) findings caused us to know and understand the socio-cultural status of the people lived in that region. In addition to ceramics, the vases with Greek figures also give us a chance to learn about the the using of pottery in greek society. Greek ceramic craft, in view of ceramic production techniques and ways is the enduring of Neolitic Age Pottery. Antique Age ceramics production and techonological developments, in brief, industrialization and increasing requirements of man, played an important role in the designing of the construction of pottery. In the study by taking into consideration the criterions in the designing and production of today's industrial ceramic designing and productions lead a way to come out the pottery which represented the highest level in Greek ceramic craft in BC 6-4. Also The analysis of the best patterns have been done. The ones accepted as succesfull in form and function chosen to study. İt is clear that Greek potters (ceramicists) designed and producted these pottery in benefits of man's needs and experienced and experimented the different shaped pottery to make them more practical. Consequently, Greek Pottery was not a accidental production but it was industrial productions with esthatic value which reflects the reflects the society's where producted techonological level and art conception and techonological capacity.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Seramik sanatı, Ceramic art, Yunan seramik sanatı, Greek ceramic art

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Aslan, E. E. (2008). M.Ö. 6-4. y. y. arasında Yunan seramik sanatında görülen bazı kap tiplerinin tasarım analizi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.