Hurufât defterleri'ne göre Aksaray kenti klasik eğitim kurumları (XVIII.-XIX. yüzyıllar arası)

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Çalışma; giriş, beş bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Giriş bölümünde çalışmanın konusu sınırları ve kaynakları verilmiştir. Birinci bölümde, Aksaray'ın isminin menşei, fiziksel konumu ve kısa tarihçesi verilmiştir. İkinci bölümde, Aksaray'daki mektepler üzerinde durularak kısaca faaliyetleri hakkında bilgiler verilmiştir. Kentte, 32 adet mektebin varlığı tespit edilmiştir. Üçüncü bölümde Aksaray'daki darülkurralar hakkında kısaca bilgiler verilmiştir. Şehirde iki adet darülkurranın hizmet verdiği tespit edilmiştir. Dördüncü bölümde, Aksaray'daki medreseler hakkında bilgiler verilmiştir. Aksaray'da 10 adet medresenin faal olduğu tespit edilmiştir. Beşinci bölümde, şehirdeki camilerde yürütülen klasik eğitim faaliyetleri anlatılmış, dersiamlık ve hadis şeyhliği üzerinde durulmuştur. Kentte, üç adet dersiamı olan cami, iki adet de hadis şeyhi olan cami tespit edilmiştir. Sonuç bölümünde ise tezin genel bir değerlendirmesi yapılmıştır. Bibliyografyada yararlanılan kaynaklar belirtilmiştir. Ekler bölümünde de konu ile ilgili fotoğraf ve belgelerden örnekler konulmuştur.
This study is consist of five chapters and a conclusion. In the Introduction Chapter, the edges of subject and it?s sources given. In the First Chapter, the original names of Aksaray, it?s physical situation and it?s history given briefly. In the Second Chapter, the mekteps in Aksaray and theirs? activities are determined. In the city, the existence of 32 mekteps are determined. In the Third Chapter, some information given about darulkurras in Aksaray. In the city, the existence of two darulkurra detected. In the Fourth Chapter, some information about the medreses in Aksaray are given. In Aksaray, it is noticed that there were 10 medreses in active. In Fifth Chapter, the classic education activities which applied in mosques, the dersiam and seyhu?l-hadith terms are expressed. In the city, it is noticed that there are mosques which have three dersiam and two seyhu?l-hadis. In conclusion, the general evaluation of thesis expressed. In the bibliography, the sources are defined. The Appendix Chapter consists of some photographs and documentaries which are about the subject are establi.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Hurufat defterleri, Hurufat notebooks, Aksaray, Klasik eğitim kurumları, Classic education instutions

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Temel, E. (2008). Hurufât defterleri'ne göre Aksaray kenti klasik eğitim kurumları (XVIII.-XIX. yüzyıllar arası). Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.