Kur'ân-ı Kerîm'de iman-infâk ilişkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Kur'ân-ı Kerim'de imanla alakalı olarak birçok ibadetin yapılmasına geniş ölçüde yer verilmiştir. Bunlardan bir tanesi de infâk ibadetidir. İman-infâk ilişkisi, iman etmenin bir gereği olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak infâk malı, parayı vb. şeyleri hayır yolunda, muhtaç kimselere karşılıksız bir şekilde harcamaktır. Bu çalışmada Kur'ân-ı Kerim'de iman-infâk ilişkisi konusu ele alınarak öncelikle tefsir ve hadis kaynaklarından ayrıca konu ile alakalı eserlerden hareketle konu incelenmeye çalışılmıştır. Tezimiz üç bölümden oluşmaktadır. Girişte iman ve infâk kavramlarının semantik olarak incelenmesi yapılmıştır. Birinci bölümde; iman infâk ilişkisi bağlamında Kur'ân'î nasslar ele alınarak iman etmenin infâk yapma üzerindeki etkileri incelenmiştir. İkinci bölümde; Kur'ân-ı Kerim'de infâk konusu ele alınarak infâk yapmanın gayesi, mükâfatı, infâkın üstünlüğe vesile olması, ihtiyaç fazlası maldan yapılması ve infâk yaparken israftan kaçınılması konuları incelenerek infâkın yapılacağı yerler açıklanmıştır. Üçüncü bölümde ise Kur'ân-ı Kerim'de infâk yapanların dikkat etmeleri gereken hususlar üzerinde durulmuştur ve bu hususlar özetle şöyle belirlenmiştir: İnfâk'ın Allah yolunda ve gösterişten uzak yapılması, infâk yaparken itidalli bir yaklaşım sergilenmesi son olarak infâk yapmayanların ikâz edimesi. Çalışmanın sonuç kısmında ise konunun genel olarak bulguları ortaya konmuştur. Özetle bu bulgular şöyledir: İman etmenin bir gereği olarak infâk ibadeti, inananlara Allahın yüklediği bir sorumluluktur. Bu mükellefiyet hem ahlaki hem de ameli bir özellik taşımaktadır. Bunun yanında infâk yapmaktan kaçınılması imani bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır.
It has been widely given place to be done with lots of worship relevant in belief in the Koran. One of those is also the disperse (giving out) worship. The relation of belief and disperse has been meeting us as a neeed of having faith in God. The disperse is generally to spend something such as goods, money etc. as complimentary in the way of charity for the needy people. In this study, by being taken up the subject of the belief and disperse relation, first the subject has been tried to study from the commentary and the Prophet Muhammad?s besides from the work relevant in the subject. Our thesis has been come into existence in three parts. In the entry part, it was realized the study of belief and disperse concepts as semantic. In the first section, by taking up the verse of the Koran at the context of belief and disperse, it was studied the effects on giving out of the having faith in God. In the second section, by taking up the disperse matter in the Koran, it was explained the aim and compensation of the disperse, causing superiority of disperse, realizing the need of excess from the goods and by studying the bewaring subjects of wasting while giving something out. In the third section, it was dwelled upon what kinds of matters the people who gave something out must pay attention in the Koran and these matters were made clear so: realizing the disperse for only Allah and away from showing, performing moderate while giving something out and finally warning those who did not give something out. Nevertheless in the conclusion part of the study, it was generally put forward the findings of the matter. These findings are briefly so: As a needed of having faith in God, the disperse worship is a responsibility which Allah ordered. This responsibility has been carrying both ethical and practical properties. Besides the abstaining from giving something out has been meeting us as a faithfull problem.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İman, Faith, İnfak, Donation, Kur'an-ı Kerim, Quran

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Temiz, İ. (2008). Kur'ân-ı Kerîm'de iman-infâk ilişkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.