Tek eksenli gerilme altında beton malzemesinin gerilme-birim deformasyon-elektriksel direnç davranışının belirlenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu tez çalışmasında Nevşehir ili Avanos içesi Çalış kasabasında yer alan kalker agregasının beton üretiminde kullanılabilirliği ve beton malzemesinin mekanik davranışı araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan C14, C16, C20, C25, C30 ve C35 beton sınıfları üzerinde gerçekleştirilen deneylerde üç farklı davranış belirlenmeye çalışılmıştır. Tek eksenli basınç dayanımı (TEBD) tek eksenli basınç altında gerilme-birim deformasyon davranışı (TED)ve tek eksenli basınç altında elektriksel direnç değişimi (EDD) iki farklı yükleme hızında (0,25 MPa/sn ve 0,56 MPa/sn) gerçekleştirilmiştir. Bunun nedeni yükleme hız değişiminin beton malzemesi üzerindeki mekanik etkisini irdelemek olmuştur. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen üç mekanik deney verisi yardımıyla elektriksel direncin, artan gerilmeye ve düşey birim deformasyona karşı hemen davranış değişikliği gösterdiği belirlenmiş olup bu davranış değişimi sistematiktir. Elektriksel direncin, artan gerilme ile hızla azaldığı yenilme noktasında ise sabit bir değerde kaldığı tespit edilmiştir. Düşey birim deformasyon-tek eksenli gerilme davranışındaki gözeneklerin kapandığı yer, elastik davranışın başladığı yer ve elasto-plastik davranışa geçilen nokta çok kolayca elektriksel direnç değişimi ile takip edilebilmektedir. Ayrıca Nevşehir ili Avanos ilçesi Çalış kasabasında bulunan kalker agregasının beton agregası olarak kullanılabileceği anlaşılmıştır. Bölgede var olan agreganın beton üretiminde kullanılması ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır.
In this thesis the availability in concrete production of limestone aggregate located in Nevşehir, Avanos, Çalış town and also mechanic behavior of concrete material were investigated. In the experiments carried out on C14, C16, C20, C25, C30 and C35, three different mechanical behaviors were determined. These mechanical behaviors called as uniaxial compressive strength (TEBD), stres-strain behavior (TED) and electrical resistance change (EDD) under uniaxial stress. These experimental studies were carried out in two different loading speed (0,25 MPa/sn ve 0,56 MPa/sn). The main objective was to examine the mechanic effect of loading speed change on concrete material. Three mechanical behaviors were determined as synchronic. It was observed that the electirical resistance changed by uniaxial stres and strain. It is sistematically. It was determined that the electirical resistance was rapidly decreased with increased stres and also stayed stable value in yield point. The point that the porosities located into concrete material closured in the uniaxial stress-strain behavior and that the elastic behavior started and also point of elasto-plastic attitude could be followed with electrical resistance change. Furthermore, it was determined that the limestone aggregate found in Nevşehir, Avanos, Çalış town would be able to used as concrete aggregate. Using in concrete production of the aggregate found in the region will contribute to country?s economy.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Agrega, Aggregate, Beton, Concrete, Deformasyon, Deformation, Elektriksel direnç, Electrical resistance

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Eser, R. (2009). Tek eksenli gerilme altında beton malzemesinin gerilme-birim deformasyon-elektriksel direnç davranışının belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.