Konya ili Çumra ilçesinde mısır üretimi yapan tarım işletmelerinin Avrupa Birliği tarımsal muhasebe veri ağı (FADN) sistemine göre sınıflandırılması ve işletme başarı ölçütlerinin karşılaştırılması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Konya - Çumra ilçesinde mısır üretimi yapan tarım isletmelerinin AB tarımsal muhasebe veri ağı (FADN) sistemine göre ekonomik büyüklüklerini tespit etmek ve başarı ölçütlerini karşılaştırmak için bu çalışma yapılmıştır. Çalışmada yörede mısır üretimi yapılan tarım işletmelerinden anket yöntemi ile veri toplanmıştır. Toplam 67 işletmeden alınan veriler 2007 yılı üretim dönemini kapsamıştır. İşletmelerde yetiştirilen bitkisel ürünler içinde standart brüt kar yönünden danelik mısır 2. sırada yer almaktadır. İncelenen işletmelerde AB-FADN sistemine göre 4 farklı ekonomik büyüklük grubu tespit edilmiştir. İşletmelerin %14,92'si çok küçük (0-<4 ESU), %14,92’si küçük (4-<8ESU), %28,36'sı orta küçük (8-<l6 ESU), %41,79’unun ise orta büyük isletme grubunda (l6-<40 ESU) yer aldığı görülmüştür. Ekonomik büyüklük grupları itibariyle isletmelerin arazi genişlikleri; çok küçük işletmelerde 16,08 ha (%2,58), küçük işletmelerde 39,15 ha (%6,27), orta küçük işletmelerde 158,54 ha (%25,48), orta büyük işletmelerde ise 408,51 ha (%65,65) olarak tespit edilmiştir. İncelenen 67 adet isletmenin 29’u tahıl isletmesi, 5’i ihtisaslaşmış kök bitkileri yetiştiriciliği ve 33’ü de tahıllar ve kök bitkileri karışımı yetiştiricilik yapmaktadır.
This study was conducted to determine the economical sizes of farms produced maize by considering EU Farm Accountancy Data Network (FADN) and compare success criteria of such farms for Konya - Çumra province. The study data were obtained from farms growth maize by survey method. The data obtained from 67 farms were related to 2007 production period. The grain maize was in second in farms in terms of the highest standard gross income. There were 4 different economical size classes in research farms according to the EU FADN system. The 14.92% of farms were very small farms (0-<4 ESU); 14.92% of small farms (4-<8 ESU); 28.36% of medium small farms (8-<l6 ESU); and 41.79% of medium large farms (l6-<40 ESU). The average farm sizes according to the economical size groups were determined as 16.08 ha (2.58%) in very small farms; 39.15 ha (6.27%) in small farms; 158.54 ha (25.48%) in medium small farms and 408.51 ha (65.65%) in medium large farms. In research farms, total number of farm was 67. The numbers of farm were 29, 5 and 33 for cereals, experienced in root crop, and cereals-root crops producers respectively.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Tarım muhasebesi veri ağı, Farm accountancy data network, Çiftlik muhasebe veri ağı, Farm accounting data base, İşletme kayıtları, Farm records, Ekonomik analiz, Economical analysis, Maliyet analizi, Cost analysis

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Erol, A. S. (2008). Konya ili Çumra ilçesinde mısır üretimi yapan tarım işletmelerinin Avrupa Birliği tarımsal muhasebe veri ağı (FADN) sistemine göre sınıflandırılması ve işletme başarı ölçütlerinin karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.