Yerel Kamuoyunun Oluşumunda Yerel Basının Rolü-Trabzon Örneğinde Bir Araştırma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Uluslararası ve ulusal kamuoyunu oluşturan öğeler içerisinde yer almakla birlikte belirli bir yörede yaşayan insanlardan oluşan yerel kamuoyu, kapsamı ve niteliği itibariyle daha lokal boyutlarda oluşmaktadır. Bu çerçeve içerisinde ortaya çıkan yerel kamuoyunun oluşumunda yine bulunulan yöre içerisinde faaliyet gösteren yerel basın organı olan yerel gazeteler işlevsel olarak belirmektedir. Bu bağlamda yerel kamuoyunun oluşumunda yerel basının rolünü değerlendirmek amacıyla Trabzon örneğinde kent merkezinde, alan araştırması yöntemi ile veri toplama tekniği olarak anket tekniği kullanılarak basit tesadüfi örneklemeyle 300 kişi üzerinde anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Buna göre, deneklerin büyük bir çoğunluğu (%92) yerel basını haber ve bilgi kaynağı olarak görmekte ve yine önemli bir kısmı (%58.3) ortak bir kanaatin oluşmasında yerel gazeteleri “etkili” olarak değerlendirmektedirler.
Although identified among the elements constituting the wider public opinion of national and international scale, the local public opinion of the people living in a particular region has it’s own local scope and attributes. Within this regional frame that produces the local public opinion, local newspapers are appearing as determining organs in the local public opinion formation process. To evaluate this role of the local press on local opinion, a survey on the sample of Trabzon has been conducted in the city center on 300 subjects by simple causal sampling. As a result, it has been found that the great majority of the subjects (%92) was regarding the local press as an information source and that another important part (%58) was appraising the local newspapers as “influential” on the formation of a shared opinion.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Yerel Basın, Yerel Kamuoyu, Demokrasi, Trabzon Yerel Basını, Local Press, Local Public Opinion, Democracy, Local Press of Trabzon

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

19

Künye

Bekiroğlu, O., (2008). Yerel Kamuoyunun Oluşumunda Yerel Basının Rolü-Trabzon Örneğinde Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 131-151.