Soyada bakteri aşılaması ve fosfor uygulamalarının verim ve kalite üzerine etkileri

dc.contributor.advisorÖztürk, Özden
dc.contributor.advisorYield
dc.contributor.authorÇetin, Saliha Hilal
dc.date.accessioned2017-11-13T08:01:02Z
dc.date.available2017-11-13T08:01:02Z
dc.date.issued2010
dc.departmentEnstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu araştırma, 2009 yılında Konya ili sulu koşullarında bakteri aşılaması ve fosfor uygulamalarının soyada verim ve bazı kalite özellikleri üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Nova soya çeşidinin kullanıldığı araştırma ``Tesadüf Blokları Deneme Desenine''ne göre üç tekerrürlü olarak kurulmuş ve 5 farklı fosfor dozu (0 , 3, 6, 9 ve 12 kg/da P2O5) uygulanmıştır. Araştırmada; bitki boyu, bitki başına boğum sayısı, bitki başına yan dal sayısı, ilk bakla yüksekliği, bitki başına bakla sayısı, bakla boyu, baklada tohum sayısı, bin tane ağırlığı, tohum verimi, ham yağ oranı, ham yağ verimi, ham protein oranı ve ham protein verimine ait veriler incelenmiştir. Araştırma sonucuna göre; fosfor uygulamasının, tohum verimi ile birlikte bitki boyu, ham yağ oranı ve ham protein verimi üzerine etkileri istatistiki açıdan önemli bulunmuştur. Tohum verimi bakımından en yüksek değerler dekara 251.16 kg ve 243.33 kg ile sırasıyla 6 kg/da ve 3 kg/da fosfor uygulamalarında tespit edilmiştir. Ham protein verimi bakımından en yüksek değerler dekara 6 kg ve 3 kg fosfor uygulamasından elde edilmiştir (sırasıyla; 94.73 kg/da ve 94.60 kg/da). Araştırmada, en yüksek ham yağ oranı değeri ise %18.58 ile kontrol parsellerinden elde edilmiştir. Araştırma sonucunda, yörede benzer toprak koşullarında soya tarımında gerek tohum verimi gerekse ham yağ oranı ve ham protein verimi bakımından dekara 3 kg fosfor uygulamasının yeterli olacağı kanaatine varılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe present work was undertaken to evaluate the effects of bacteria inoculation and phosphorus application on the yield and some quality properties of soybean during 2009 growing season in Konya irrigated conditions. One soybean cultivar (Nova) was used as plant material. Experimental design was randomized complete block arrangement with three replications and five by different phosphorus doses have been applied ( 30, 60, 90 and 120 kg ha-1 P2O5 ). In the research; plant height, node number per plant, branch number per plant, first pod height, 1000 seed weight, seed yield, raw oil rate, raw oil yield, raw protein rate and raw protein yield have been investigated. According to the results; seed yield, plant height, raw oil rate and raw protein yield were affected significantly different phosphorus doses. The highest seed yield and raw protein yield values were obtained from 60 kg ha-1 and 30 kg ha-1 phosphorus applications (2511.6 kg ha -1, 2433.3 kg ha -1 and 947.3 kg ha-1, 946.0 kg ha-1, respectively). In the research, the highest raw oil rate value was determined with 18.53 % from control. In the result of the research, in that province in similar soil conditions 30 kg ha-1 phosphorus application has been accepted suitable dose for both seed yield, raw oil rate and raw protein yield.en_US
dc.identifier.citationÇetin, S. H. (2010). Soyada bakteri aşılaması ve fosfor uygulamalarının verim ve kalite üzerine etkileri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/6596
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectSoyaen_US
dc.subjectBakteri aşılamasıen_US
dc.subjectFosforen_US
dc.subjectVerimen_US
dc.subjectSoybeanen_US
dc.subjectBacteria inoculationen_US
dc.subjectPhosphorusen_US
dc.subjectYield
dc.titleSoyada bakteri aşılaması ve fosfor uygulamalarının verim ve kalite üzerine etkilerien_US
dc.title.alternativeEffects of bacteria inoculation and phosphorus applications on the yield and quality of soybeanen_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
266327.pdf
Boyut:
1.71 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tez
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.51 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: