Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinden seçilen bazı dut (Morus spp.) genotiplerinin moleküler karakterizasyonu

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, RAPD ve ISSR DNA markör teknikleri ile tüm dut genotipleri birbirinden ayrılmıştır. RAPD analizleri sonucunda toplamda 173 bant elde edilirken bunun 157'sinin (%90.75) polimorfik olduğu belirlenmiştir. ISSR analizleri sonucunda toplamda 128 bant elde edilmiş ve bunun 124'ü (%96.55) polimorfik olmuştur. RAPD tekniği ile belirlenen genetik benzerlik katsayısı 0.42-0.98 arasında değişmiştir. 25-İs-203 ve 25-İs-112 genotipleri birbirine en yakın genotipler, 24-Ke-10 ve 25-İs-123 ise birbirlerine en uzak genotipler olarak bulunmuştur. ISSR tekniğinde genetik benzerlik katsayısı 0.32-0.96 arasında değişim göstermiştir. 25-İs-203 ve 25-İs-112 genotipleri birbirine en yakın genotipler, 25-İs-08 ve 01-Ka-D2 ise birbirlerine en uzak genotipler olarak bulunmuştur. RAPD ve ISSR tekniklerinin kombinasyonu ile yapılan analizlerde ise, genetik benzerlik katsayısı 0.36-0.97 arasında değişim göstermiştir. 25-İs-203 ve 25-İs-112 genotipleri birbirine en yakın genotipler olarak bulunurken 01-Ka-D1 ve 01-Ka-D2 ise birbirlerine en uzak genotipler bulunmuştur. RAPD ve ISSR tekniği arasındaki korelasyon yüksek seviyede 0.83 olarak belirlenmiştir.
In this study, all mulberry genotypes discriminated by RAPD and ISSR DNA markers techniques. 20 RAPD primers generated 173 total bands in which 157 (90.75 %) were polymorphic. As for 11 ISSR primers, 124 bands (96.55%) were polymorphic in total 128. Similarity index for RAPD techniques ranged between 0.42-0.98. 25-İs-203 and 25-İs-112 genotypes were found the closest genotypes, while 24-Ke-10 and 25-İs-123 were the most distant. According to ISSR result, genetic similarity index were changed between 0.32-0.97. 25-İs-203 and 25-İs-112 genotypes were found the closest genotypes, while 25-İs-08 and 01-Ka-D2 were the most distant. According to combination of RAPD and ISSR data, genetic similarity index values were between 0.36-0.97. 25-İs-203 and 25-İs-112 were found the closest genotypes, while 01-Ka-D1 and 01-Ka-D2 were the most distant genotypes. Correlation between RAPD and ISSR genetic similarity matrix was found to be high (0.83).

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Dut, Mulberry, RAPD

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

İpek, M. (2009). Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinden seçilen bazı dut (Morus spp.) genotiplerinin moleküler karakterizasyonu. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.