Kamu İhale Kurumu

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmamızda Kamu İhale Kurumu'nun karşılaştırmalı hukuktaki tarihsel gelişimini, kurulma aşamalarını, organlarını, işlevi olarak düzenleme, denetleme, yaptırım uygulama görev ve yetkilerini ayrıca idari, mali ve yargısal denetimi konuları inceleme konusunu oluşturmuştur.
In this study, historical development, establishment phases, organs, auditing, applying enforcing, functions and authorizations of Public Procurement Agency in comparative law and also administrative, financial and juridical auditing subjects have been composed examinations subjects.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kamu İhale Kurumu, Pubic Procurement Authority, İhale, Tender, İhale Kanunu, Tender Law

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Solak, A. (2010). Kamu İhale Kurumu. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.