Çocukluk çağı lenfoma ve solid tümörlü hastalarımızın epidemiyolojik özellikleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı, lenfoma ya da solid tümörlü hastalarımızın epidemiyolojik özelliklerinin değerlendirilmesi Hastalar ve Metod: Ocak 2006 ile Aralık 2008 tarihleri arasında, Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Çocuk Onkoloji Bölümü'nde izlenen lenfoma ya da solid tümörlü hastaların dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Sonuçlar: Bu çalışmaya, ortanca yaşı 7 yıl olan, 74 erkek ve 53 kız hasta dâhil edildi. Yaşları 0-4 yıl, 5-9 yıl, 10-14 yıl ve ?15 yıl olan hastaların sayısı sırasıyla 45, 35, 31 ve 16 idi. Hastaların önemli bir kısmı Konya'dan gelmekteydi. Tanılar, santral sinir sistem tümörleri (n: 30, %23,6), lenfoma (n: 25, %19,7), primer kemik tümörü (n: 16, %12,5), nöroblastom (n: 13, %10,2), germ hücreli tümör (n: 13, %10,2), primer böbrek tümörü (n: 8, %6,3), epitelyal tümör (n: 8, %6,3), yumuşak doku sarkomları (n: 5, %3,9), primer karaciğer tümörleri (n: 2, %1,6), retinoblastom (n:1, %0,8), diğerleri (n: 2, %1,6) ve histiyositoz (n: 4, %3,1) idi. Genel ve olaysız yaşam oranları sırasıyla % 66,7 ve % 49.1 idi. Yorum: Hastalarımızın dağılımı ve tedavi sonuçları ülkemiz sonuçlarına benzemektedir. Fiziki şartların daha iyi olması ve multidisipliner yaklaşımlar ile daha iyi yaşam oranlarına ulaşılabilir.
The aim of this study was to evaluate the epidemiologic features of our patients with lymphoma and solid tumors. Patients and Methods: From January 2006 to December 2008, the patients? with lymphoma or solid tumors charts followed in Selçuk Univesity, Meram Faculty of Medicine, Department of Pediatric Oncology were evaluated retrospectively. Results: 74 males and 53 females with median age of 7 years (1 day to 17.5 years) were enrolled in this study. The patients at age 0-4 years, 5-9 years, 10-14 years and ?15 years were 45, 35, 31 and 16, respectively. The majority patients were from Konya. The diagnosis were central nervous sytem tumors (n: 30, 23.6%), lymphoma (n: 25, 19.7%), primary bone tumors (n: 16, 12.5%), neuroblastoma (n: 13, 10.2%), germ cell tumors (n: 13, 10.2%), epithelial tumors (n: 8, 6.3%), soft tissue sarcomas (n: 5, 3.9%), primary liver tumors (n: 2, 1.6%), retinoblastoma (n: 1, 0,8%), others (n: 2, 1.6%) and histocytosis (n: 4, 3.1%). The overall and event-free survival were 66.7% and 49.1% respectively. Conclusions: The demografic features and treatment results of our patients are as similar as our country?s results. The better survival rates can be achieved with the better physical conditions and multidiciplinary approach.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Epidemiyoloji, Epidemiology, Lenfoma, Lymphoma, Neoplazmlar, Neoplasms, Çocuklar, Children

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Küçükkeleş, H. (2010). Çocukluk çağı lenfoma ve solid tümörlü hastalarımızın epidemiyolojik özellikleri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış tıpta uzmanlık tezi, Konya.