Konya havzası akarsuları yıllık pik akım serilerinin taşkın frekans analizi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İki bölümden oluşanın birinci bölümünde, taşkın frekans analizi hesaplamalarının temel varsayım olarak kabul ettiği bağımsızlık tezinin varlığı incelenmiştir. Bu amaçla; otokorelasyon, medyanı çaprazlama, dönüm noktaları, sıra farklılık ve Spearman sıralı seri korelasyon katsayısı bağımlılık testleri Konya Havzası’nda bulunan 13 akarsuya ait yıllık pik akım serilerine uygulanmıştır. Uygulanan testlerin en az ikisine göre 13 akarsuyun sadece bir tanesi bağımlı bir karakter göstermiştir. Gerçekleştirilen taban akımı analizi sonucunda, yıllık pik akımların birinci seri otokorelasyon katsayıları ile havzadaki su tutma kapasitesi arasında dikkat çekici bir ilişki olmadığı ve bağımsızlık tezinin havzada bulunan akarsular için geçerli olduğu sonucuna varılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde, 12 istasyona ait yıllık pik akım serilerine iki ve üç parametreli log-normal,Gumbel, Pearson-3, log-Pearson-3, Log-Boughton, log-logistic, ekstrem değerler dağılımları uygulanarak en uygun olasılık dağılım modelinin belirlenmesine çalışılmıştır. Modellerin en uygununu belirlemek amacıyla, klasik uygunluk testleri, khi-kare ve Kolmogorov-Smirnov testleri kullanılmıştır. Bu testlerin değerlendirmelerine göre, Log-Pearson -3’ün diğerlerine göre daha uygun bir model olduğu sonucuna varılmıştır.
This study consists of two chapter. In first chapter, autocorrelation, median crossing, turning points, rank difference, and Spearman rank order correlation coefficient dependence tests were applied to annual peak flow data for 13 streams in Konya basin, Turkey, in order to examine the validity of independence assumption on flood frequency analysis. Only one of the thirteen streams exhibited a dependence characteristic by at least two of tests used. A baseflow analysis was carried out to evaluate the fact that a significant first order autocorrelation coefficient of annual peak flows results from the storage carryover in the watershed and the independence assumption is said to be valid for streams in Konya basin. In second chapter of study, two and three parameter log-normal, Gumbel, Pearson-3, log-Pearson-3, Log-Boughton, log-logistic and general extreme value distributions were applied to annual peak series of 12 Stations, in Konya Basin. Classical goodness-of-fit tests, chi-squared and Kolmogorov-Smirnov also were computed for finding out the most suitable ones of the models used. According to evaluations of these tests, it is concluded that Log-Pearson-3 is more suitable model than the others.

Açıklama

URL: http://sutod.selcuk.edu.tr/sutod/article/view/128

Anahtar Kelimeler

Yıllık pik akım, Taşkın frekans analizi, Olasılık dağılımları, Bağımlılık testleri, Annual peak flows, Dependence tests, Flood frequency analysis, Probability distributions

Kaynak

Selçuk-Teknik Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

8

Sayı

Künye

Büyükkaracığan, N., Kahya, E. (2009). Konya havzası akarsuları yıllık pik akım serilerinin taşkın frekans analizi. Selçuk-Teknik Dergisi, 8, (3), 246-261.