Çiftlik gübresi dağıtma makinelerinde bazı yapısal ve işletme özelliklerinin iş kalitesine etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008-10-23

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada çiftlik gübresi dağıtma makinesinin bazı yapısal ve işletme özelliklerinin dağılım düzgünlüğüne etkisi incelenmiştir. Bu amaçla denemelerde 2 dağıtıcı tipi (düşey ve yatay tamburlu), 3 farklı tambur çevre hızı (7, 11 ve 16 m/s) ve 3 farklı besleme debisinde (4, 6.5 ve 9 kg/s) (3 farklı bant ilerleme hızında) dağılım düzgünlükleri belirlenmiştir. Ayrıca denemelerde iki farklı nem içeriğine sahip çiftlik gübresi kullanılmıştır. Çalışmada ele alınan bağımsız değişkenlerin (dağıtıcı tipi, gübre, tambur çevre hızı ve besleme debisi) dağılım düzgünlüğü üzerindeki etkileri önemli bulunmuştur (P<0.01). Araştırma sonuçlarına göre; artan besleme hızı ve tambur çevre hızına bağlı olarak dağılım düzgünlüğünün bozulduğu saptanmıştır. Yatay tamburlu dağıtıcıların dağılım düzgünlüğü dikey dağıtıcılara göre daha iyi bulunmuştur. İleri-geri çalışma şekli için, yatay tamburlu dağıtıcıda, G2T3q2 ve G2T3q3 kombinasyonları minimum varyasyon katsayısı açısından en uygun çalışma kombinasyonları olarak elde edilmiştir.
In this research, the effect on distribution uniformity of some constructional and working characteristics of solid manure spreader were investigated. The experiments were carried out at two different spreader drum which were horizantal and vertical, three different peripheral velocity (7, 11 and 16 m/s) of drum and three different feed rate (4, 6.5 and 9 kg/s). In addition, manure at two different humidity rate was used. The effects on distribution uniformity of independent variable (spreader type, manure, drum velocity and feed rate) were found significant (P<0.01). According to results; distribution uniformity was effected negatively depending on increasing feed rate and drum velocity. The distribution uniformity of horizontal drumed spreader is found better than vertical drumed spreaders. At the forward to backward operation type, for horizontal drumed spreader, G2T3q2 and G2T3q3 was found to be best combinations which would be selected.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Çiftlik gübresi, Yatay tamburlu dağıtıcı, Düşey tamburlu dağıtıcı, Dağılım düzgünlüğü, Solid manure, Horizantal drumed spreader, Vertical drumed spreader, Distribution uniformity

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Boz, M. (2008). Çiftlik gübresi dağıtma makinelerinde bazı yapısal ve işletme özelliklerinin iş kalitesine etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.