Generalized asymmetric power ARCH modeling of national stock market returns

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Yazarlar

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Uygulamalı çalışmalar finansal varlık getirilerinin şişman kuyruk (leptokurtosis) özelliği sergilediklerini ve genellikle oynaklık kümelenmesi ve asimetrik yapı ile nitelendirildiklerini göstermiştir. Bu çalışmada, sekiz ülkenin ulusal borsa endeks getirilerinde (Nasdaq100, DAX, Nikkei225, Strait Times, MerVal, IPC, Shanghai Composite and ISE100) farklı hata dağılımlarına bağlı olarak oynaklık yapılarını belirlemek üzere Ding, Granger and Engle (1993) tarafından ileri sürülen Genelleştirilmiş Asimetrik Üslü ARCH (APGARCH) modelinin uygulanabilirliği araştırılmıştır. Çalışmanın bulguları, piyasalarda yaşanan gelişmelere karşı asimetrik etkilerin varlığında, finansal zaman serilerindeki çarpıklık ve basıklık özelliklerini birlikte ele alan çarpık Student-t dağılımlı APGARCH(1,1) modelinin tercih edilmesi gerektiği yönündedir.
Empirical studies have shown that a large number of financial asset returns exhibit fat tails (leptokurtosis) and are often characterized by volatility clustering and asymmetry. This paper considers the ability of the Generalized Asymmetric Power ARCH (APGARCH) model introduced by Ding, Granger and Engle (1993) to capture the stylized features of volatility in national stock market returns for eight countries (Nasdaq100, DAX, Nikkei225, Strait Times, MerVal, IPC, Shanghai Composite ve ISE100). The results of this paper suggest that in the presence of asymmetric responses to innovations in the market, the APGARCH(1,1) Skewed Student-t model which accommodates both the skewness and the kurtosis of financial time series is preferred.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Borsa endeks getirileri, Stock market returns

Kaynak

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

9

Sayı

18

Künye

Ural, M. (2009). Generalized asymmetric power ARCH modeling of national stock market returns. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 9, (18), 575-590.