Eşitlik ilkesi ve pozitif ayrımcılık

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Eşitlik, sosyal hayatta bireyler arasında haklar ve imkânlar bakımından ayrım gözetilmemesi ve var olan ayrımların kaldırılmasını isteyen temel bir ilkedir. Eşitlik, tarihin bütün dönemlerinde insanla¬rın önem verdikleri bir ilke olmuştur. Ancak, insan sosyal bir varlıktır ve insanlığın var olup gelişiminden bu yana toplum yaşamında meydana gelen bir takım ayrımcılıklar vardır. Bu ayrımcılıklar insanların fiziksel, ruhsal ya da sosyal durumlarından kaynaklanabilir. Her toplumda bireyler veya gruplar arasında baş gösteren ayrılıklarının barışçı bir şekilde çözümü ancak hukuk kuralları ile mümkündür. Eşitlik ve adalet ilkeleri çerçevesinde hak ve özgürlükler herkese eşit şekilde tanınmalı ve uygulanmalıdır. Fakat bazen pozitif ayrımcılık kamu vicdanını daha fazla rahatlatır. Sosyal, ekonomik ve politik alandan taşıdıkları özellikler yüzünden dışlanmış olanların dışlanmışlıklarını bir ölçüde azaltmak ve uzun vadede engellemek adına ortaya çıkan pozitif ayrımcılık kavramı, ayrımcılıktan kaynaklanan eşitsizliği, dışlanmış gruplara problemin kaynağına göre daha farklı haklar vererek çözmeyi hedefler. Bu doğrultuda, kadınların korunması, çocuk ve yaşlıları koruyucu özel yasalar çıkarılması, adalet duygusunu tatmin ettiği için toplumsal barışa daha fazla katkı sağlar.
Equality is a principle that wants not to make distinction between people about rights and opportunity and wants to remove the distinctions which are existed. People give importance to the equality pinciple since the all historical periods. But, human is a social existence and in social life there are certain number of discriminations between them since their being and development. These discriminations can arise from human?s physical, psychic or social situations. These discriminations that happen between individuals or groups are solved in a peace only by the law rules. Rights and liberties are given everybody eguatably and justly. It is important for law rules not to make any discrimination for social peace. But sometimes positive discrimination extra feels relieved the public conscience. The positive discrimination which is formed because of reducing and preventing the externalize people in a longer time, aims to solve problems which are arised from inequality by giving different rights according to source of problems. Protecting of women, making protective laws for children and olders add many useful things for social peace because they content the emotion of justice.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Eşitlik, Equality, Pozitif ayrımcılık, Fırsat eşitliği politikaları, Positive discrimination, Gender equality policies

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Ünlü, T. (2009). Eşitlik ilkesi ve pozitif ayrımcılık. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.