K-mertebeli lineer rekürans bağıntısıyla tanımlı sayı dizileri ve özellikleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013-12-04

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, k-mertebeli lineer rekürans bağıntısıyla tanımlanan bazı özel sayı dizileri için matrisler yardımıyla bir takım yeni özellikler elde edilmiştir. Bu bağlamda, çalışma üç kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda bilinen bazı sayı dizileri için permanentleri bu sayı dizilerini verecek şekilde Hessenberg matrisler tanımlanmıştır. İkinci kısımda Padovan sayı dizisi için bir takım yeni özellikler elde edilmiştir. Son kısımda da elemanları Pell ve Pell-Lucas sayıları olan sirkülant matrislerin determinant ve tersleri için formüller elde edilmiştir.
In this study, some new properties for some well-known number sequences defined with k-order lineer recurrrence relation have been obtained. In this content, the study consists of three sections. In the first section, some special Hessenberg matrices are defined whose permanents will give these number sequences. At the second section, some new properties are obtained for Padovan sequence and at the last section, determinant and inverse formulas are obtained for circulant matrices whose elements are Pell and Pell-Lucas numbers.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sirkülant matris, Circulant matrix, Determinant, Permanent, Matris tersi, Matrix inverse, Fibonacci ve Lucas sayıları, Fibonacci and Lucas numbers, Jacobsthal sayılar, Jacobsthal numbers, Pell ve Pell-Lucas sayıları, Pell and Pell-Lucas numbers, Perrin ve Padovan sayıları, Perrin and Padovan nembers

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Yılmaz, F. (2013). K-mertebeli lineer rekürans bağıntısıyla tanımlı sayı dizileri ve özellikleri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.