Le Juge Administratif Français et Le Principe de Proportionnalité

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2004 Haziran

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Le principe de proportionnalité est un principe fondamental pour structurer juridiquement le champ de la liberté laissé à l‟administration. C‟est à la juridiction administrative d‟y avoir recours, pour parvenir à ce résultat. Le principe de proportionnalité existe quasiment dans tous les systèmes juridiques des pays européens. La nature de l‟existence n‟est pas toujours la même, mais nous pouvons la constater explicitement ou d‟une façon implicite dans leurs droits. Le principe de proportionnalité est né dans les pays germaniques et fût aussi développé par les jurisprudences de la Cour administrative suprême de Prusse dès le début du siècle. Son champ d‟application était auparavant, pour un début, l‟exercice des mesures de police et la protection des libertés publiques, comme cela a été le cas en France. Avec La Loi Fondamentale Allemande de 1949, le principe de proportionnalité prend une nouvelle dimension et obtient une valeur constitutionnelle et devient un principe fondamental du droit public en Allemagne.
Orantılılık ilkesi, İdareye bırakılan özgürlük alanını hukuki olarak yapılandırmak. şu saatte Bu sonuca ulaşmak için idari yargıya başvurulması gerekmektedir. Orantılılık ilkesi hemen hemen tüm sistemlerde mevcuttur. Avrupa ülkelerindeki hukuk sistemleri. Varoluşun doğası her zaman aynı, ancak bunu açıkça veya örtülü bir şekilde not edebiliriz haklarında. Orantılılık ilkesi ülkelerde doğdu Cermen kökenlidir ve aynı zamanda Mahkemenin içtihadına göre geliştirilmiştir. yüzyılın başından itibaren Prusya'nın en yüksek idari otoritesi. Onun alanı Başvuru daha önce, başlangıç ​​olarak polis tedbirlerinin uygulanması ve Fransa'da olduğu gibi sivil özgürlüklerin korunması. İle 1949 tarihli Alman Temel Kanunu, orantılılık ilkesini yeni bir boyut kazanarak anayasal değer kazanarak ilke haline gelir. Almanya'da kamu hukukunun temeli.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İdari Hakim, Fransa, Administrative Judge, France

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

12

Sayı

1-2

Künye

Çalışkan, A. Z., (2004). Le Juge Administratif Français Et Le Principe De Proportionnalité. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 12(1-2), 203-211.