Multipl sklerozda devinime ilişkin kortikal potansiyeller

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Önceden "Beyaz cevher hastalığı" diye nitelenen Multiple Skleroz (MS)'da özellikle Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) tekniği ile kortikal tutulumun da olduğu belirlenmiştir P300, CNV çalışmalarının yapıldığı MS'de Devinime İlişkin Kortikal Potansiyel (DİP) çalışmasının yapıldığına literatürde rastlanmamıştır Bu çalışmada 44 RRMS'li ( 25'i, % 57'si; kortikal tutulumlu, 19'u % 43'ü kortikal tutulum olmayan ) hastada DİP kayıtlaması yapılmıştır. Elde edilen potansiyellerin latans ve amplitüd değerleri, 44 normal kontrol olgusunun latans ve amplitüd değerleri ile karşılaştırılmıştır İstatistik sonuçlarına göre normal kontrol olgularında, karşı hemisferik kayıtlamalarda dominant el devinimi ile tetikleme sonucu elde edilen Motor Potansiyel (MP) amplitüdü, dominant olmayan taraf tetiklemelerine göre daha düşük bulunmuştur ve bu da fizyolojik olarak kabul edilmiştir ( p< 0,05). RRMS'lilerde latans uzamaları dikkati çekmiştir. Latans uzaması özellikle MP ? tetikleme potansiyeli latansı için belirgindir ve istatistiki olarak anlamlıdır ( p< 0,05 MRG'ye göre kortikal tutuluşu olan MS'liler ve kortikal tutuluşu olmayanların amplitüd ve latans değerlerinin birbirinden farklı olmadığı görülmektedir. Bu bulgu MRG olarak lezyon olmasa bile olası işlevsel düzeydeki kortikal bozuklukların elektrofizyolojik yansıması olarak değerlendirilmiştir.
In Multiple Skleroz (MS) entitled as ?white matter disease? before, had been determined especially cortical involvement with Magnetic Resonance Imaging (MRI) technique. Any information about the practice of Movement Related Cortical Potential (MRCP) study in MS that P300, CNV studies have been done hadn?t been found in literature. MRCP recording in 44 patient having RRMS (While 25 of them `57 percent? have cortical involvement, 19 of them ?43 percent? do not have cortical involvement) had been done in this study. Lateness and amplitude values of potentials obtained had been compared with lateness and amplitude values of 44 normal control cases According to statistical results in normal control cases, Motor Potential(MP) amplitude being obtained the trigger result with dominant hand movement in contralateral hemispheric records had been found lower than nondominant hand triggers, and also this had been accepted as physiological (p< 0,05). Lateness extensions in RRMS patents had captured attention. Lateness extension, especially MP ? is explicit for trigger potential lateness and meaningful statistically (p< 0,05 There is no difference between lateness and amplitude values of MS patients not having and having cortical involvement according to MRI. Even though this finding is not a lesion as MRG, it had been evaluated as the electrophysiologic reflection of cortical disorders on the likely functional level.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Multiple sclerosis, Related cortical potential, Çoklu skleroz, İlşkin kortikal potansiyel

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Akça, A. H. (2008). Multipl sklerozda devinime ilişkin kortikal potansiyeller. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya.